2023 dwa razy mniej prosumentów niż poprzedni rok - Analiza rynku prosumentów PV

2023 dwa razy mniej prosumentów niż poprzedni rok - Analiza rynku prosumentów PV
Autor Maja Kołodziej
Maja Kołodziej31.03.2024 | 7 min.

2023 dwa razy mniej prosumentów niż poprzedni rok dołączyło do systemu elektroenergetycznego w Polsce, pomimo to ich łączna moc produkcji energii nadal rosła. Właściciele mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, zwani prosumentami, odgrywają coraz większą rolę w krajowym miksie energetycznym. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowym danym dotyczącym liczby nowych prosumentów, ich łącznej mocy zainstalowanej oraz wkładu w produkcję energii elektrycznej w 2023 roku.

Liczba prosumentów w Polsce w 2023 roku

Według najnowszych danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE), w 2023 roku nastąpił znaczący wzrost liczby prosumentów w Polsce. Na koniec ubiegłego roku w naszym kraju było już 1 403 875 mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnych. Choć liczba ta może wydawać się imponująca, warto zauważyć, że przyrost prosumentów w 2023 roku był niemal dwa razy niższy niż rok wcześniej.

W 2022 roku do krajowego systemu elektroenergetycznego dołączyło rekordowe 357 355 nowych mikroinstalacji. W ubiegłym roku ta liczba wyniosła zaledwie 190 304, co stanowi spadek o blisko 47% w porównaniu z rokiem poprzednim. Pomimo tego znaczącego spowolnienia, energia odnawialna wciąż zyskuje na popularności wśród Polaków, co napawa optymizmem.

Przyczyny spowolnienia wzrostu liczby prosumentów

Takie wyhamowanie przyrostu nowych prosumentów może mieć kilka przyczyn. Jedną z nich jest z pewnością stopniowe nasycenie rynku, ponieważ osoby najbardziej zainteresowane instalacjami fotowoltaicznymi już je posiadają. Ponadto w ostatnich latach obserwowaliśmy wzrost kosztów inwestycyjnych oraz utrudnienia w dostępie do materiałów i komponentów, co mogło zniechęcić część potencjalnych inwestorów.

Nie bez znaczenia pozostają również zmiany w systemie dopłat i zachęt dla prosumentów, wprowadzone przez rząd. Chociaż nadal istnieją atrakcyjne programy wsparcia, to ich warunki stały się nieco mniej korzystne niż w poprzednich latach. To również mogło przyczynić się do spadku zainteresowania inwestycjami w odnawialne źródła energii wśród niektórych gospodarstw domowych.

Wzrost liczby mikroinstalacji prosumenckich w Polsce

Pomimo spowolnienia w przyroście nowych prosumentów, obserwujemy stały wzrost liczby mikroinstalacji w Polsce. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba ta zwiększyła się niemal ośmiokrotnie, co świadczy o dynamicznym rozwoju rynku energetyki prosumenckiej w naszym kraju.

Rok Liczba nowych mikroinstalacji
2023 190 304
2022 357 355
2021 397 048
2020 303 542
2019 100 124

Jak pokazują dane URE, szczególnie intensywny przyrost mikroinstalacji odnotowano w latach 2021 i 2022. Wynikało to zapewne z wprowadzenia korzystnych programów dopłat i ulg podatkowych dla gospodarstw domowych inwestujących w odnawialne źródła energii, a także ze wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Czytaj więcej: Dotacje dla prosumentów: Ile pieniędzy jeszcze dostępnych?

Moc i produkcja mikroinstalacji prosumenckich w 2023 roku

Choć liczba nowych prosumentów w 2023 roku była niższa niż w poprzednich latach, to ich łączna moc zainstalowana wciąż rosła. Według danych URE, na koniec ubiegłego roku moc wszystkich mikroinstalacji w Polsce wynosiła niemal 11,3 GW, co stanowi wzrost o 2 GW w porównaniu z rokiem 2022.

Ta rosnąca moc przełożyła się również na większą produkcję energii z odnawialnych źródeł. W 2023 roku mikroinstalacje wprowadziły do sieci dystrybucyjnych ponad 7,3 TWh energii elektrycznej, z czego blisko 98% (7,1 TWh) pochodziło z instalacji należących do prosumentów.

Od lat obserwujemy dynamiczny rozwój rynku prosumenckich instalacji odnawialnych źródeł energii, których liczba w 2023 r. sięgnęła 1,4 mln. Dynamika ich rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, zarówno liczby, jak i mocy mikroinstalacji OZE, potwierdza konieczność zwiększenia inwestycji w infrastrukturę sieciową.

Jak podkreśla prezes URE Rafał Gawin, rosnąca liczba i moc mikroinstalacji wymaga ciągłych inwestycji w modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznych. Bez odpowiedniej infrastruktury sieciowej, mogą pojawić się problemy z efektywnym przesyłem i dystrybucją energii pochodzącej z rozproszonych źródeł odnawialnych.

Dynamika rozwoju prosumenckiej energetyki w Polsce

Zdjęcie 2023 dwa razy mniej prosumentów niż poprzedni rok - Analiza rynku prosumentów PV

Choć w 2023 roku nastąpiło spowolnienie w przyroście nowych prosumentów, to w dłuższej perspektywie obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój tego sektora w Polsce. W ciągu zaledwie pięciu lat liczba mikroinstalacji wzrosła blisko ośmiokrotnie, a ich łączna moc produkcyjna zwiększyła się kilkunastokrotnie.

  • W 2019 roku w Polsce było nieco ponad 100 tys. mikroinstalacji
  • Na koniec 2023 roku liczba ta przekroczyła 1,4 miliona

Tak szybki przyrost prosumentów w naszym kraju wynika z kilku czynników. Po pierwsze, inwestycje w odnawialne źródła energii stały się bardziej opłacalne dzięki systemowi dopłat, ulg podatkowych i preferencyjnych kredytów. Po drugie, wzrosła świadomość ekologiczna Polaków, którzy coraz chętniej decydują się na produkcję "zielonej" energii we własnym zakresie. Kolejnym istotnym czynnikiem jest również postępująca popularyzacja oraz spadek cen instalacji fotowoltaicznych.

Udział prosumentów w produkcji energii elektrycznej w Polsce

Dzięki rozwijającej się energetyce prosumenckiej, odnawialne źródła energii odgrywają coraz większą rolę w krajowym miksie energetycznym. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w 2023 roku całkowita produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 163,6 TWh. Z tej puli, aż 4,4% pochodziło z mikroinstalacji będących w rękach prosumentów.

Choć na tle całej produkcji energii udział prosumentów wciąż pozostaje stosunkowo niewielki, to wynik ubiegłoroczny pokazuje, jak dynamicznie rośnie znaczenie odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Dla porównania, w 2020 roku udział ten wynosił zaledwie 1,6%. Oznacza to, że w ciągu zaledwie trzech lat wzrósł on niemal trzykrotnie.

W miarę przyłączania kolejnych mikroinstalacji do sieci, udział energii produkowanej przez prosumentów będzie stale rósł. Według szacunków ekspertów, w perspektywie najbliższych lat może on przekroczyć nawet 10% całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Inwestycje w infrastrukturę sieciową dla mikroinstalacji

Dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej stawia przed operatorami systemu dystrybucyjnego nowe wyzwania. Jak podkreśla prezes URE Rafał Gawin, rozproszone źródła energii wymagają bowiem znacznych inwestycji w infrastrukturę sieciową, aby móc efektywnie przesyłać energię od prosumentów do odbiorców końcowych.

Operator systemu dystrybucyjnego Liczba przyłączonych mikroinstalacji
PGE Dystrybucja 508 789
Tauron Dystrybucja 419 704

Jak pokazują dane URE, na koniec 2023 roku ponad 2/3 mikroinstalacji prosumenckich było przyłączonych do sieci dwóch największych operatorów: PGE Dystrybucji oraz Tauron Dystrybucji. Oznacza to, że te firmy muszą ponosić największe nakłady inwestycyjne na modernizację i rozbudowę swoich sieci, aby zapewnić stabilne i bezpieczne dostawy energii.

  • Rozbudowa i modernizacja linii przesyłowych
  • Instalacja inteligentnych systemów pomiarowych
  • Wdrażanie nowych technologii zarządzania obciążeniem sieci

Wśród kluczowych inwestycji w infrastrukturę sieciową należy wymienić m.in. rozbudowę i modernizację linii przesyłowych, instalację inteligentnych systemów pomiarowych oraz wdrażanie nowych technologii zarządzania obciążeniem sieci. Bez tych przedsięwzięć, dalszy rozwój energetyki prosumenckiej może zostać zahamowany.

Podsumowanie

Chociaż w 2023 roku przyrost prosumentów w Polsce był dwukrotnie mniejszy niż rok wcześniej, to prosumenci 2023 nadal odgrywają kluczową rolę w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Pomimo spowolnienia, łączna moc mikroinstalacji wzrosła, co przełożyło się na zwiększoną produkcję energii z tych źródeł.

Energetyka prosumencka dynamicznie się rozwija w naszym kraju, choć mniej prosumentów dołączyło w ubiegłym roku. Niezbędne są dalsze inwestycje w modernizację sieci, aby skutecznie integrować rozproszonych prosumentów Polska z systemem elektroenergetycznym.

Najczęściej zadawane pytania

Prosumenci to właściciele mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, którzy nie tylko produkują energię elektryczną na własne potrzeby, ale również wprowadzają jej nadwyżki do sieci dystrybucyjnej. Są oni aktywnymi uczestnikami rynku energetycznego.

Spadek przyrostu nowych prosumentów w 2023 roku może wynikać z kilku czynników, m.in. nasycenia rynku, wzrostu kosztów inwestycyjnych, utrudnień w dostępie do materiałów oraz mniej korzystnych warunków systemów dopłat i zachęt dla gospodarstw domowych inwestujących w odnawialne źródła energii.

W 2023 roku udział energii wyprodukowanej przez prosumentów w całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce wyniósł 4,4%. Chociaż jest to nadal stosunkowo niewielki udział, to w ciągu zaledwie trzech lat wzrósł on niemal trzykrotnie, co pokazuje rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii.

Dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej wymaga ciągłych inwestycji w modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznych. Rozproszeni prosumenci wprowadzają energię do sieci w różnych punktach, co wymaga odpowiedniej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej dla stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania systemu.

Pomimo spowolnienia w przyroście nowych prosumentów w 2023 roku, rynek energetyki prosumenckiej w Polsce ma bardzo dobre perspektywy rozwoju. Eksperci szacują, że w najbliższych latach udział energii produkowanej przez prosumentów może przekroczyć nawet 10% całkowitej produkcji energii elektrycznej w kraju.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
  3. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
  4. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
  5. Monitoring instalacji fotowoltaicznej - po co jest potrzebny?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Maja Kołodziej
Maja Kołodziej

Jestem audytorem energetycznym, specjalizuję się w fotowoltaice. Dzielę się na blogu poradami dotyczącymi projektowania, montażu i serwisowania systemów PV. Pomagam w doborze optymalnych rozwiązań.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły