Czy można odliczyć fotowoltaikę od podatku? Zasady odliczania.

Czy można odliczyć fotowoltaikę od podatku? Zasady odliczania.
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski02.11.2023 | 5 min.

Montaż instalacji fotowoltaicznej to spory wydatek, który jednak można częściowo odliczyć od podatku. Wielu podatników zastanawia się, czy mogą skorzystać z takiego odliczenia i na jakich zasadach jest ono przeprowadzane. Poniższy artykuł wyjaśnia kluczowe kwestie związane z możliwością odliczania kosztów fotowoltaiki od podatku dochodowego.

Kto może odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Z możliwości odliczenia kosztów instalacji fotowoltaicznej mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. W przypadku osób fizycznych odliczenie dotyczy podatku PIT, natomiast przedsiębiorcy mogą je zastosować w podatku CIT lub PIT (jeśli rozliczają się na zasadach ogólnych).

Aby skorzystać z ulgi podatkowej, instalacja fotowoltaiczna musi być zamontowana w nieruchomości stanowiącej własność podatnika lub współwłasność małżonków. Odliczeniu podlegają więc koszty montażu paneli na domu jednorodzinnym, budynku gospodarczym, garażu itp. Nie można natomiast odliczyć instalacji zamontowanej na gruncie.

Z odliczenia mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne rozliczające się na zasadach ogólnych, jak i prowadzące działalność gospodarczą. W tym drugim przypadku koszty instalacji PV są traktowane jako wydatki na prowadzenie działalności.

Osoby fizyczne

Odliczenie przysługuje osobom fizycznym, które poniosły koszty instalacji fotowoltaicznej w swoim prywatnym majątku. Mogą to być np. właściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań. Warunkiem jest posiadanie udokumentowanych wydatków na zakup i montaż instalacji PV.

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy również mogą odliczyć koszty fotowoltaiki, traktując je jako wydatki na prowadzenie działalności gospodarczej. W tym przypadku stosuje się odliczenia w ramach podatku CIT lub PIT. Warunkiem jest wykorzystanie instalacji PV na potrzeby firmy.

Jakie wydatki na fotowoltaikę można odliczyć?

Podstawowym warunkiem odliczenia jest poniesienie udokumentowanych wydatków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Odliczeniu podlegają m.in.:

 • zakup paneli fotowoltaicznych,
 • zakup i montaż konstrukcji pod panele,
 • zakup i montaż falownika,
 • zakup i montaż okablowania i zabezpieczeń,
 • wykonanie niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych,
 • wykonanie projektu instalacji,
 • nadzór nad montażem.

Nie można natomiast odliczyć kosztów produkcji energii, np. opłat za podłączenie do sieci energetycznej czy zakup akumulatorów magazynujących prąd. Odliczeniu nie podlegają też koszty nabycia samej nieruchomości, na której zamontowano instalację PV.

Limity odliczeń

Kwota możliwego odliczenia kosztów instalacji fotowoltaicznej jest ograniczona limitem, który wynosi obecnie 53 000 zł. Oznacza to, że nawet jeśli koszt montażu PV był wyższy, to i tak można odliczyć maksymalnie 53 000 zł przez 6 kolejnych lat (z uwzględnieniem pozostałych limitów).

Czytaj więcej: Monitoring instalacji fotowoltaicznej - po co jest potrzebny?

Odliczenia w PIT i CIT

Zasady odliczania kosztów fotowoltaiki są inne dla osób fizycznych rozliczających PIT i przedsiębiorców w CIT. Jednak w obu przypadkach podstawą są udokumentowane wydatki.

Zasady odliczeń w PIT

Osoby fizyczne mogą odliczyć koszty instalacji PV w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Odliczenie dotyczy podatku za lata, w których poniesiono koszty inwestycji. Należy je rozłożyć na 6 kolejnych lat podatkowych, jednak nie więcej niż 50% podatku należnego w danym roku.

Limit odliczeń w PIT

Maksymalna kwota odliczenia w PIT wynosi 53 000 zł, przy czym uwzględnia się także inne ulgi, np. termomodernizacyjną. Łączne odliczenia nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Odliczenia w CIT

Przedsiębiorcy mogą odliczyć koszty fotowoltaiki jako normalne koszty uzyskania przychodów. W tym przypadku odliczenie następuje w ramach jednego roku podatkowego, w którym zostały poniesione wydatki na PV. Nie ma ograniczeń kwotowych.

Terminy i dokumenty do odliczenia

Czy można odliczyć fotowoltaikę od podatku? Zasady odliczania.

Aby skorzystać z możliwości odliczenia fotowoltaiki, należy zwrócić uwagę na terminy i wymagane dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.

Kiedy można odliczyć wydatki?

Odliczenia można dokonać za lata podatkowe, w których poniesiono koszty. W przypadku osób fizycznych rozliczających PIT jest to maksymalnie 6 kolejnych lat, licząc od roku montażu instalacji PV.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Niezbędne są faktury lub rachunki dokumentujące zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Powinny one zawierać co najmniej: dane sprzedawcy i kupującego, datę dokonania sprzedaży, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz ich cenę.

Rozliczenie w zeznaniu podatkowym

W zeznaniu PIT lub CIT za dany rok podatkowy należy wykazać rozliczenie odliczanych kosztów fotowoltaiki. Trzeba też dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wydatków. Pozwoli to skorzystać z przysługującej ulgi.

Ulgi i zwolnienia podatkowe na fotowoltaikę

Oprócz możliwości odliczenia kosztów instalacji PV, podatnicy mogą dodatkowo skorzystać z innych ulg i zwolnień podatkowych związanych z montażem paneli fotowoltaicznych.

Ulga termomodernizacyjna

Inwestycja w fotowoltaikę uznawana jest również za termomodernizację, więc można dodatkowo odliczyć część kosztów w ramach ulgi termomodernizacyjnej (do 53 tys. zł).

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Niektóre gminy zwalniają z podatku od nieruchomości lub obniżają jego stawkę dla budynków wyposażonych w instalacje OZE, w tym fotowoltaiczne.

Inne ulgi i zwolnienia

Istnieją też inne lokalne podatkowe zachęty dla inwestujących w fotowoltaikę, np. zwolnienia z opłaty skarbowej, dodatkowe odliczenia w podatku od środków transportowych itp.

Błędy przy odliczaniu fotowoltaiki

Chcąc skorzystać z możliwości odliczenia fotowoltaiki, należy unikać najczęstszych błędów popełnianych przez podatników, które mogą skutkować odrzuceniem ulgi.

Najczęstsze błędy podatników

Typowe błędy to m.in. brak wymaganych faktur, przekroczenie limitu odliczeń w PIT, błędy formalne w dokumentacji lub zeznaniu podatkowym. Błędy skutkują koniecznością dodatkowego wyjaśniania sprawy.

Konsekwencje błędnego odliczenia

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, urząd skarbowy wezwie do ich wyjaśnienia, a w ostateczności odmówi prawa do ulgi. Konsekwencją jest wtedy konieczność zwrotu nienależnie otrzymanej korzyści wraz z odsetkami.

Jak uniknąć błędów?

Należy sprawdzić czy spełnione są wszystkie warunki ulgi, zachować wymaganą dokumentację, prawidłowo wykazać odliczenie w zeznaniu podatkowym. Warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby upewnić się co do poprawności rozliczenia.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
 2. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
 3. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
 4. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
 5. Monitoring instalacji fotowoltaicznej - po co jest potrzebny?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski

Jako pasjonat fotowoltaiki, przemierzam promieniste szlaki słoneczne w poszukiwaniu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Na blogu odkryjecie nie tylko techniczne aspekty paneli fotowoltaicznych, ale także inspiracje, jak integrować zrównoważoną energię słoneczną z codziennym życiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły