Dofinansowanie w ramach grantu OZE: 9 wniosków, jak zdobyć finansowanie

Dofinansowanie w ramach grantu OZE: 9 wniosków, jak zdobyć finansowanie
Autor Alek Kalinowski
Alek Kalinowski04.03.2024 | 6 min.

Dofinansowanie w ramach grantu OZE cieszy się dużą popularnością, ale wielu inwestorów nadal ma wątpliwości, jak prawidłowo złożyć wniosek i zdobyć dotację. W tym artykule odpowiadamy na 9 najczęstszych pytań na temat zasad ubiegania się o pieniądze z programu priorytetowego NFOŚiGW, dokumentów wymaganych we wniosku, statusu rozpatrywania dotacji oraz tego, kto i na co może przeznaczyć do 50% zwrotu kosztów instalacji OZE.

Jak złożyć wniosek o grant OZE?

Aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach grantu OZE, należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w Banku Gospodarstwa Krajowego. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • elektronicznie przez stronę internetową BGK
 • osobiście w oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego

Wniosek musi zawierać szereg informacji, między innymi dane wnioskodawcy, rodzaj instalacji OZE, moc zainstalowaną oraz planowaną wielkość produkcji energii. Do wniosku trzeba dołączyć też takie dokumenty jak:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • zgoda właściciela budynku na montaż instalacji OZE (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem),
 • harmonogram rzeczowo-finansowy projektu.

Prawidłowo przygotowany wniosek o dotację na OZE zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie i przyznanie dofinansowania z programu priorytetowego.

Gdzie znaleźć wzór wniosku o grant OZE?

Na stronach NFOŚiGW oraz BGK udostępniono wzory wniosków, które ułatwiają staranie się o pieniądze na instalacje OZE. Są one dostosowane do konkretnego rodzaju beneficjenta – np. dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obowiązuje oddzielny wzór dokumentu.

Warto zapoznać się ze wszystkimi załącznikami i instrukcjami, aby kompletny wniosek od razu trafił do rozpatrzenia, bez konieczności jego uzupełniania. Przyspieszy to uzyskanie grantów OZE nawet o kilka tygodni.

Na jakie koszty przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacje OZE w ramach grantu mogą stanowić do 50% kosztów kwalifikowanych, na które składają się przede wszystkim:

 • dokumentacja projektowa
 • urządzenia do produkcji energii elektrycznej lub ciepła
 • konstrukcje i materiały montażowe
 • systemy pomiarowe i sterujące

Dofinansowanie może objąć też modernizację już istniejącej instalacji OZE, jeśli w jej wyniku zwiększy się moc o min. 25%. Nie można natomiast wykorzystać grantu na budowę nowych obiektów (np. wiaty) czy też na cele niezwiązane bezpośrednio z montażem instalacji.

Czego nie można kupić za pieniądze z grantu OZE?

Należy pamiętać, że grant OZE nie finansuje nabycia nieruchomości, dzierżawy gruntu, prac termomodernizacyjnych w budynku, czy montażu systemów magazynowania energii. Tego rodzaju koszty, nawet jeśli wiążą się z instalacją OZE, nie będą traktowane jako wydatki kwalifikowane.

Warto więc dokładnie zaplanować, na co zostaną przeznaczone środki z dofinansowania OZE, aby później rozliczyć się z przyznanego grantu bez problemów. Dobrze przygotowany harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys załączony do wniosku ułatwią prawidłowe wydatkowanie dotacji.

Czytaj więcej:Dotacje dla prosumentów: Ile pieniędzy jeszcze dostępnych?

Ile wynosi dofinansowanie z grantu OZE?

Program priorytetowy NFOŚiGW przewiduje bardzo atrakcyjne wsparcie inwestycji – sięgające nawet 50% kosztów kwalifikowanych. Budżet na lata 2022-2026 wynosi 448 mln zł. Maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od mocy planowanej instalacji OZE i wynosi odpowiednio:

Moc instalacji w kW Maksymalna kwota dotacji w zł
powyżej 300 kW 2,5 mln
od 100 do 300 kW 1,5 mln
od 40 do 100 kW 1 mln

Im większa planowana inwestycja w OZE, tym wyższe potencjalne dofinansowanie. Jednak nawet na małe instalacje prosumenckie można otrzymać zwrot nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Kto może ubiegać się o dotację na OZE?

Zdjęcie Dofinansowanie w ramach grantu OZE: 9 wniosków, jak zdobyć finansowanie

Granty OZE skierowane są do szerokiego grona beneficjentów. Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • spółki prawa handlowego
 • osoby fizyczne (np. właściciele domów jednorodzinnych)

W przypadku budynków wielorodzinnych wnioskodawcą i beneficjentem dotacji jest zarządca lub administrator, który realizuje inwestycję. Nie ma natomiast znaczenia tytuł prawny do nieruchomości – może to być zarówno własność, jak i np. dzierżawa gruntu.

Jakie dokumenty potrzebne od wnioskodawcy?

Bez względu na formę prawną podmiotu starającego się o grant OZE, konieczne będzie przedstawienie takich dokumentów, jak:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością lub zgodę jej właściciela
 • pełnomocnictwa i zaświadczenia (w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez inną osobę)
 • oświadczenie o pomocy de minimis w ciągu 3 lat

Warto zadbać o komplet dokumentów już na etapie składania wniosku o dofinansowanie OZE - przyspieszy to weryfikację formalną i udostępnienie środków z dotacji.

Jak długo potrwa zwrot inwestycji?

Dofinansowanie na poziomie 50% zdecydowanie skraca czas, w którym instalacja OZE zacznie przynosić realne oszczędności i zwróci poniesione koszty. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że dla programu Prosument z wykorzystaniem grantu OZE okres zwrotu wyniesie około 4 lat.

Jest to dużo szybciej, niż bez dodatkowego wsparcia finansowego - wówczas na zwrot zainwestowanych środków trzeba czekać zwykle ponad 6 lat. Skorzystanie z dotacji to zatem szansa na niemal dwukrotne przyspieszenie uzyskania korzyści z własnej instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła.

Grant OZE to potężny zastrzyk gotówki, który w widoczny sposób skraca okres zwrotu inwestycji w odnawialne źródła energii. Dla wielu podmiotów może być to szansa na bardziej opłacalny montaż instalacji prosumenta.

Gdzie sprawdzić status wniosku o grant?

Weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie OZE z grantu może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Wszystko zależy od poprawności złożonych dokumentów i ewentualnej konieczności uzupełnienia braków wniosku.

Aby sprawdzić na jakim etapie jest wniosek, należy zalogować się na swoje konto w bankowości elektronicznej BGK. Tam będą pojawiały się aktualne informacje o statusie dotacji, podpisaniu umowy oraz wypłacie grantu OZE.

Dodatkowo każdy beneficjent otrzymuje informacje o postępach na adres mailowy podany we wniosku. Dzięki temu można na bieżąco monitorować swoją sprawę o dofinansowanie instalacji OZE z programu NFOŚiGW.

Podsumowanie

Grant OZE to szansa na atrakcyjne dofinansowanie nawet 50% kosztów instalacji OZE, które w widoczny sposób poprawia opłacalność tego typu inwestycji. W artykule wyjaśniono krok po kroku, jak ubiegać się o dotacje z programu priorytetowego NFOŚiGW, na co można przeznaczyć pieniądze z grantów oraz kto wszystko może starać się o wsparcie w ramach programu Prosument.

Prawidłowo złożony wniosek o dofinansowanie OZE pozwoli wiele zaoszczędzić i nawet dwukrotnie skrócić okres zwrotu poniesionych kosztów instalacji. To dobra okazja do zainwestowania w odnawialne źródła energii.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
 2. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
 3. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
 4. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
 5. Monitoring instalacji fotowoltaicznej - po co jest potrzebny?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Alek Kalinowski
Alek Kalinowski

Mam wieloletnie doświadczenie jako instalator systemów fotowoltaicznych. Na blogu wyjaśniam wszystkie techniczne aspekty związane z PV. Dzielę się praktyczną wiedzą w tym zakresie.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły