Jak inwestycje OZE postrzegają banki w Polsce

Jak inwestycje OZE postrzegają banki w Polsce
Autor Alek Kalinowski
Alek Kalinowski18.04.2024 | 2 min.

Spis treści

Inwestycje w odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej atrakcyjne dla polskich banków. Jak wynika z wypowiedzi Beaty Frankiewicz-Bonieckiej z Banku Pekao, instytucje finansowe chętnie angażują się w finansowanie zarówno farm wiatrowych, jak i fotowoltaicznych. Banki dostrzegają potencjał tych inwestycji i widzą w nich szansę na zyskowny interes. Jednocześnie starają się dostosowywać swoją ofertę do potrzeb inwestorów i ułatwiać im realizację projektów OZE. Coraz częściej sięgają też po zielone obligacje i oferują specjalne, ekologiczne produkty bankowe.

Zaangażowanie Banku Pekao w finansowanie OZE

Bank Pekao jest jednym z liderów na polskim rynku, jeśli chodzi o finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Jak podkreśla Beata Frankiewicz-Boniecka, dyrektorka departamentu w Banku Pekao, instytucja ta aktywnie wspiera zarówno budowę farm fotowoltaicznych, jak i wiatrowych.

Przykładem może być zaangażowanie Banku Pekao w sfinansowanie największej farmy fotowoltaicznej w Polsce, która powstanie na Pomorzu. Będzie ona miała moc 285,6 MW, a wartość całej inwestycji sięgnie 763 mln zł. Ponad jedną trzecią tej kwoty, czyli około 250 mln zł, zapewni właśnie Bank Pekao.

To pokazuje skalę, w jakiej bank ten angażuje się w zielone projekty. Nie jest to odosobniony przypadek, Bank Pekao uczestniczył już w finansowaniu wielu podobnych przedsięwzięć z zakresu fotowoltaiki i energetyki wiatrowej.

Obligacje na cele ekologiczne

Bank Pekao wspomaga także zieloną transformację poprzez emisję specjalnych obligacji. Przykładowo, bank ten był współorganizatorem emisji 7-letnich tzw. sustainability-linked bonds o wartości 2,7 mld zł dla Cyfrowego Polsatu. Środki z emisji mają sfinansować cele zrównoważonego rozwoju spółki.

Innym podobnym projektem była emisja zielonych obligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wartości 400 mln zł, której Bank Pekao był wyłącznym organizatorem. Pieniądze z obligacji mają wspierać działania na rzecz ograniczania zmian klimatu.

Pekao wspiera farmy wiatrowe i fotowoltaiczne

Oprócz zaangażowania w pojedyncze, duże projekty, Bank Pekao finansuje także mniejsze przedsięwzięcia z zakresu OZE. Jest obecny w wielu inwestycjach związanych z budową i rozbudową infrastruktury służącej do pozyskiwania zielonej energii.

Bank brał udział m.in. w udzieleniu 4 mld zł kredytu konsorcjalnego dla Taurona na cele zgodne z zasadami ESG. Znaczna część tych środków ma posłużyć właśnie na rozwój odnawialnych źródeł energii w grupie Tauron.

Podobnie Bank Pekao zaangażował się, wraz z innymi instytucjami finansowymi, we wsparcie Polskiej Grupy Energetycznej kwotą 2,5 mld euro. Część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na zielone cele związane z niskoemisyjną transformacją spółki.

W żadnym razie dyskusji o zielonych finansach nie powinniśmy sprowadzać tylko do inwestycji w OZE - podkreśla Beata Frankiewicz-Boniecka. ESG dotyka bowiem wszystkich naszych działań.

Czytaj więcej: Nowe standardy umów PPA dla mniejszych odbiorców energii

Umowy PPA jako podstawa finansowania OZE

Jednym z popularnych modeli realizacji i finansowania projektów z zakresu OZE są umowy typu PPA (Power Purchase Agreement). Bank Pekao również angażuje się w takie przedsięwzięcia i ma już w swoim portfelu kilka inwestycji opartych właśnie na prywatnych umowach PPA.

W przypadku projektów bazujących na PPA kluczowe są z punktu widzenia banku przede wszystkim:

 • wiarygodność finansowa podmiotu, z którym zawarta jest umowa,
 • długość kontraktu i stabilność cen,
 • możliwość wypowiedzenia umowy,
 • zabezpieczenia w razie niewywiązania się którejś ze stron z zobowiązań.

Jeśli te warunki są spełnione, to umowa PPA może być solidną podstawą do sfinansowania danej inwestycji OZE przez bank.

Morska energetyka wiatrowa szansą dla banków

Kolejnym obszarem zainteresowania Banku Pekao, jeśli chodzi o zielone finanse, są projekty związane z morską energetyką wiatrową. W najbliższych latach na polskim Bałtyku powstaną pierwsze takie farmy i będzie to wymagało zaangażowania znacznych środków finansowych.

Projekt Zaangażowanie Banku Pekao
Baltic Power (morska farma wiatrowa o mocy 1,2 GW) Udział w konsorcjum 25 banków, które zapewnią finansowanie wartości 4,4 mld euro

Jak widać na powyższym przykładzie, Bank Pekao bierze aktywny udział również w projektach związanych z rozwojem morskich farm wiatrowych. Dostrzega w tym obszarze znaczny potencjał i jednocześnie chce wykorzystać tę szansę do zdywersyfikowania swojego zaangażowania w zielone inwestycje.

Zielone produkty bankowe przyszłością rynku

Jak podkreśla Beata Frankiewicz-Boniecka, zielone finanse i produkty bankowe nastawione na wsparcie zrównoważonego rozwoju będą w najbliższych latach coraz ważniejszym elementem działalności instytucji finansowych. Jest to związane m.in. ze zobowiązaniami redukcji emisji gazów cieplarnianych i transformacją w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Dlatego Bank Pekao planuje do 2024 roku przeznaczyć 30 mld zł na finansowanie różnego rodzaju zielonych projektów. Ponadto, bank zamierza zwiększać udział takich inwestycji w swoim portfelu z obecnych 3,2% do ponad 4% w perspektywie kilku lat.

Oznacza to, że zarówno Bank Pekao, jak i inne banki działające w Polsce, będą musiały dostosowywać się do nowych wyzwań i potrzeb klientów szukających finansowania na zielone cele. Rynek będzie wymagał nowych, innowacyjnych produktów bankowych ukierunkowanych na wspieranie zrównoważonego rozwoju i ekologii.

Projekty OZE z pozytywną oceną banku

Podsumowując, inwestycje w odnawialne źródła energii cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony Banku Pekao i innych banków działających w Polsce. Instytucje finansowe dostrzegają potencjał tych projektów i chętnie je wspierają.

Aby zwiększyć swoje szanse na pozyskanie finansowania bankowego, inwestorzy planujący realizację projektów OZE powinni zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Są to przede wszystkim:

 • ocena projektu przez niezależnych ekspertów i doradców finansowych,
 • stabilność przyszłych przychodów np. poprzez umowy PPA i kontrakty,
 • sprawdzenie możliwości dodatkowego dofinansowania ze środków publicznych.

Jeśli powyższe zalecenia zostaną uwzględnione, to szanse na pozyskanie finansowania dłużnego na realizację inwestycji OZE znacząco rosną.

Podsumowanie

Inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak farmy wiatrowe, fotowoltaika czy biogazownie, cieszą się rosnącym zainteresowaniem ze strony polskich banków. Instytucje te chętnie finansują tego typu projekty, dostrzegając w nich potencjał biznesowy i wpływ na poprawę bilansu energetycznego kraju. Coraz częściej sięgają po zielone obligacje, aby pozyskać środki na wsparcie zrównoważonego rozwoju swoich klientów. Rosnąca rola OZE wymaga jednak ciągłej ewolucji oferty banków i dostosowywania jej do potrzeb inwestorów.

Aby skutecznie ubiegać się o finansowanie bankowe, projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii powinny cechować się stabilnością planowanych przychodów, pozytywną oceną niezależnych ekspertów oraz uwzględniać możliwości dodatkowego dofinansowania z funduszy publicznych i programów wsparcia.

Najczęściej zadawane pytania

Banki coraz chętniej finansują projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii, upatrując w nich potencjał biznesowy. Jednocześnie bardzo wnikliwie analizują opłacalność i ryzyko takich przedsięwzięć. Tylko najlepsze pod względem finansowym projekty OZE mają szansę na kredyt.

Oprócz kredytów bankowych dostępne są również zewnętrzne źródła finansowania projektów OZE w postaci dotacji z funduszy krajowych i unijnych, a także emisji obligacji. Coraz więcej firm energetycznych finansuje zielone inwestycje poprzez emisję tzw. zielonych obligacji.

Do najważniejszych rodzajów ryzyka w przypadku realizacji inwestycji w OZE należą: ryzyko regulacyjne, rynkowe, technologiczne oraz ryzyko otoczenia biznesowego. Ich odpowiednia ocena i zminimalizowanie mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia finansującego banku.

Aby zmaksymalizować szanse na pozyskanie finansowania dla projektu OZE ze strony banku, należy bardzo profesjonalnie przygotować dokumentację, w tym biznesplan, prognozy finansowe, umowy przedrealizacyjne. Ważna jest również odpowiednia skala przedsięwzięcia (minimum kilkadziesiąt mln zł) oraz wysokiej jakości zabezpieczenia.

Prognozy wskazują na bardzo dynamiczny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w perspektywie 2030 r. Szacowany wzrost udziału OZE w produkcji prądu do 35% oznacza ogromne potrzeby inwestycyjne sięgające 240 mld zł, co stanowi dużą szansę biznesową dla sektora bankowego.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
 2. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
 3. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
 4. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
 5. Monitoring instalacji fotowoltaicznej - po co jest potrzebny?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Alek Kalinowski
Alek Kalinowski

Mam wieloletnie doświadczenie jako instalator systemów fotowoltaicznych. Na blogu wyjaśniam wszystkie techniczne aspekty związane z PV. Dzielę się praktyczną wiedzą w tym zakresie.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły