Jak podłączyć fotowoltaikę do istniejącej instalacji elektrycznej?

Jak podłączyć fotowoltaikę do istniejącej instalacji elektrycznej?
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski18.09.2023 | 8 min.

Montaż instalacji fotowoltaicznej w istniejącym budynku to obecnie jedno z najpopularniejszych rozwiązań pozwalających na wytwarzanie ekologicznej energii elektrycznej na własne potrzeby. Decydując się na taką inwestycję, warto dokładnie zaplanować każdy etap prac, aby cały proces przebiegł sprawnie i zgodnie z wymaganiami formalno-prawnymi. Poniższy poradnik krok po kroku przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do istniejącej sieci elektrycznej w budynku.

Przygotowanie do montażu fotowoltaiki

Aby prawidłowo dobrać elementy instalacji fotowoltaicznej i zaplanować jej montaż, należy na początku zweryfikować stan techniczny istniejącej instalacji elektrycznej w budynku. Konieczne jest sprawdzenie, czy posiadane zabezpieczenia, przekroje przewodów oraz moc zainstalowanego już wcześniej złącza kablowo-pomiarowego będą wystarczające z uwzględnieniem dodatkowej mocy z paneli PV. Ważne jest również określenie dostępnej powierzchni montażowej na dachu lub gruncie pod instalację paneli oraz możliwości poprowadzenia okablowania. Należy też zweryfikować, czy konstrukcja dachu udźwignie dodatkowy ciężar modułów fotowoltaicznych.

Kolejny krok to oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwie domowym. Pozwoli to dobrać optymalną moc instalacji fotowoltaicznej, aby jak najefektywniej wykorzystać pozyskaną energię słoneczną. Przydatne będą rachunki za prąd z ostatnich 12 miesięcy.

Na tym etapie warto skontaktować się z kilkoma firmami instalatorskimi w celu uzyskania wstępnych wycen. Pomoże to ocenić opłacalność inwestycji oraz porównać oferty różnych producentów pod kątem zastosowanych komponentów, okresów gwarancji i serwisu.

Analiza zapotrzebowania na energię

Dokładne oszacowanie rocznego zużycia energii elektrycznej pozwoli określić optymalną wielkość instalacji fotowoltaicznej. Należy przeanalizować rachunki za prąd z ostatnich 12 miesięcy i zsumować zużycie. Warto też uwzględnić planowane w najbliższym czasie zakupy sprzętu elektrycznego mające wpływ na zapotrzebowanie.

Ocena stanu instalacji elektrycznej

Konieczne jest sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji elektrycznej pozwoli na bezpieczne podłączenie dodatkowej mocy z fotowoltaiki. Należy to zlecić uprawnionemu elektrykowi. Ważne elementy to zabezpieczenia, przekroje i stan przewodów oraz moc zainstalowanego złącza kablowo-pomiarowego.

Konsultacje z instalatorami

Warto skontaktować się z kilkoma firmami instalatorskimi, aby porównać oferty. Pomoże to ocenić opłacalność inwestycji i dobrać najlepsze pod kątem ceny i jakości rozwiązanie.

Wymagania techniczne i prawne

Montaż instalacji fotowoltaicznej w istniejącym budynku musi spełniać szereg norm i wymogów formalno-prawnych. Dotyczą one zarówno doboru komponentów i projektu instalacji, jak również jej wykonania, odbiorów i przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Ich znajomość pozwoli uniknąć błędów na etapie planowania i realizacji inwestycji.

Normy techniczne

Instalacja fotowoltaiczna podłączona do sieci dystrybucyjnej musi spełniać wymagania norm PN-HD 60364-7-712:2016-05 oraz PN-EN 50438:2014-02. Określają one m.in. zasady doboru zabezpieczeń, układanie kabli i oznaczenia. Ważne są też normy produktowe dla poszczególnych elementów instalacji.

Przepisy prawa budowlanego

Montaż mikroinstalacji PV o mocy zainstalowanej do 50 kW nie wymaga pozwolenia na budowę, ale należy dokonać zgłoszenia w starostwie. Instalator musi przygotować projekt instalacji zgodny z przepisami.

Wymogi operatorów sieci

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wymaga spełnienia wymogów technicznych określonych w dokumentach operatora sieci dystrybucyjnej danego obszaru. Dotyczą one m.in. falowników i zabezpieczeń.

Dobór elementów instalacji fotowoltaicznej

Odpowiedni dobór komponentów instalacji fotowoltaicznej ma kluczowe znaczenie dla wydajności i trwałości systemu. Należy uwzględnić moc paneli, właściwy typ falownika oraz jakość okablowania i zabezpieczeń. Warto kierować się nie tylko ceną, ale przede wszystkim parametrami technicznymi i gwarancjami producentów.

Moduły fotowoltaiczne

Moc paneli PV powinna zostać dobrana optymalnie do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwie domowym. Ważne parametry to sprawność, współczynnik temperaturowy i rodzaj ogniw. Rekomendowane są moduły renomowanych producentów ze staliową ramą i min. 10-letnią gwarancją.

Falownik

Falownik powinien być przystosowany do współpracy z siecią dystrybucyjną i mieć odpowiednie zabezpieczenia. Kluczowe parametry to sprawność euro i stopień ochrony IP. Zaleca się wybór modeli renomowanych producentów objętych 5-letnią gwarancją.

Okablowanie i zabezpieczenia

Przewody solarnne powinny mieć odpowiednie parametry techniczne, a ich przekroje wynikać z obliczeń. Konieczne są zabezpieczenia nadprądowe i ochrona odgromowa. Ważny jest również dobór właściwej rozdzielnicy prądu stałego DC.

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej

Jak podłączyć fotowoltaikę do istniejącej instalacji elektrycznej?

Kluczowym etapem jest fachowe podłączenie elementów instalacji fotowoltaicznej i integracja z istniejącą siecią elektryczną obiektu. Prace te powinny wykonać uprawnieni instalatorzy zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Należy zadbać o bezpieczeństwo i jakość połączeń.

Podłączenie modułów i falownika

Moduły fotowoltaiczne należy podłączyć do falownika przewodami solarnymi o odpowiednich parametrach. Zaleca się montaż falownika w pobliżu istniejącej tablicy rozdzielczej. Połączenia powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami producentów.

Podłączenie do sieci elektrycznej

Podłączenie falownika do instalacji elektrycznej w budynku wymaga wykonania dedykowanego obwodu z zabezpieczeniami. Należy zachować właściwą biegunowość i kolejność faz. Miejscem przyłączenia jest najczęściej rozdzielnia główna.

Uziemienie i zabezpieczenia

Konieczne jest wykonanie uziemienia modułów fotowoltaicznych oraz połączeń wyrównawczych zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05. Należy też zainstalować wymagane zabezpieczenia przepięciowe i przeciwporażeniowe.

Uruchomienie i odbiór instalacji

Po zakończeniu prac montażowych i podłączeniu instalacji fotowoltaicznej konieczne jest przeprowadzenie testów, pomiarów i odbiorów. Pozwoli to zweryfikować poprawność działania systemu i zgodność z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja jest niezbędna do zgłoszenia mikroinstalacji do operatora sieci.

Testy i pomiary

Należy wykonać testy działania i pomiary elektryczne (rezystancja izolacji, impedancja pętli zwarcia, badanie biegunowości). Sprawdzeniu podlega również poprawność wykonanych połączeń i oznaczeń.

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji

Operator sieci dystrybucyjnej wymaga zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej na formularzu z załącznikami: protokołami testów i opisem instalacji. Dokumentację przygotowuje uprawniony instalator.

Przeglądy okresowe

Zgodnie z przepisami, instalacja fotowoltaiczna podłączona do sieci elektroenergetycznej wymaga okresowych przeglądów potwierdzających jej sprawność i bezpieczeństwo użytkowania. Pierwszy przegląd powinien mieć miejsce po maks. 5 latach od uruchomienia.

Aspekty ekonomiczne inwestycji w fotowoltaikę

Oprócz aspektów technicznych montażu instalacji fotowoltaicznej, kluczowe znaczenie mają również kwestie ekonomiczne takiej inwestycji. Warto zapoznać się ze wszystkimi kosztami oraz możliwościami dofinansowania. Pozwoli to ocenić opłacalność i okres zwrotu poniesionych nakładów.

Koszt montażu instalacji fotowoltaicznej

Koszt budowy instalacji PV w istniejącym budynku zależy m.in. od jej mocy, zastosowanych materiałów i rozwiązań. Instalatorzy powinni przedstawić szczegółowe wyceny obejmujące również serwis gwarancyjny.

Zwrot z inwestycji

Okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę wynosi zazwyczaj 4-8 lat i zależy od wielkości instalacji, kosztów energii i ewentualnych dotacji. Należy przeanalizować szczegółowe kalkulacje zwrotu przygotowane przez instalatorów.

Dotacje i ulgi podatkowe

Montaż instalacji fotowoltaicznej można dofinansować korzystając z dotacji z programu "Mój Prąd" oraz ulgi termomodernizacyjnej. Urzędy skarbowe udzielają szczegółowych informacji na ten temat.

Podsumowanie

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej sieci elektrycznej w budynku to złożony proces wymagający zastosowania się do wielu norm i przepisów. Kluczowe jest prawidłowe zaplanowanie każdego etapu - od analizy zapotrzebowania na energię, przez dobór elementów, po wykonanie prac instalacyjnych i odbiory końcowe. Warto zlecić montaż sprawdzonej firmie, która przeprowadzi proces zgodnie ze sztuką inżynierską i zadba o wszystkie wymagane procedury. Mimo początkowych nakładów, inwestycja w fotowoltaikę przynosi wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne.

Najczęstsze pytania

Moc instalacji PV należy dobrać do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwie domowym. Warto jednak zaplanować pewien zapas mocy na ok. 20% większe zużycie.

Przy mocy do 50 kW wymagane jest zgłoszenie instalacji w starostwie. Niezbędna jest też zgoda operatora sieci dystrybucyjnej udzielana po złożeniu stosownych dokumentów.

Tak, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wielorodzinnego wymaga uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej w formie uchwały.

Obecnie można ubiegać się o dotację z programu "Mój Prąd" do 50% kosztów instalacji lub maks. 5000 zł. Oferowane są też dotacje regionalne i unijne.

Koszt instalacji PV o mocy ok. 5 kW mieści się zazwyczaj w przedziale 15000-25000 zł. Na ostateczną cenę wpływa wiele czynników, m.in. marka urządzeń i pracochłonność montażu.

5 Podobnych Artykułów

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Ekstra możliwość na samochód elektryczny dla Polaków! Nowe dopłaty wprowadzane
  3. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
  4. Jak działa i do czego służy licznik energii z fotowoltaiki?
  5. Jakie formalności przy montażu instalacji fotowoltaicznej?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski

Jako pasjonat fotowoltaiki, przemierzam promieniste szlaki słoneczne w poszukiwaniu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Na blogu odkryjecie nie tylko techniczne aspekty paneli fotowoltaicznych, ale także inspiracje, jak integrować zrównoważoną energię słoneczną z codziennym życiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły