Jak wykonać testy i pomiary instalacji fotowoltaicznej?

Jak wykonać testy i pomiary instalacji fotowoltaicznej?
Autor Maja Kołodziej
Maja Kołodziej02.11.2023 | 5 min.

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym sposobem na pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Jednak aby zapewnić ich bezpieczne i wydajne działanie, niezbędne jest regularne przeprowadzanie testów i pomiarów. Pozwalają one zweryfikować poprawność montażu, wykryć ewentualne usterki oraz ocenić efektywność całego systemu. W niniejszym artykule przybliżamy najważniejsze etapy testowania instalacji fotowoltaicznej.

Testy i pomiary instalacji fotowoltaicznej - przygotowanie

Sprawdzenie dokumentacji technicznej

Przed przystąpieniem do testów instalacji fotowoltaicznej należy dokładnie zapoznać się z jej dokumentacją techniczną. Powinna ona zawierać m.in. schemat elektryczny z naniesionymi trasami przewodów, doborem zabezpieczeń, specyfikację techniczną zastosowanych paneli, falowników i akumulatorów oraz obliczenia dotyczące doboru mocy i spodziewanej produkcji energii. Analiza dokumentacji pozwoli na zorientowanie się w konfiguracji systemu i jego parametrach znamionowych, co ułatwi późniejsze testy.

Przegląd elementów instalacji

Kolejny etap to dokładny przegląd wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej. Należy sprawdzić stan paneli, przewodów, konstrukcji montażowych, rozdzielnic, zabezpieczeń nadprądowych, wyłączników różnicowoprądowych, uziemień. Trzeba zwrócić uwagę na oznaczenia kabli, łączenie stringów, ułożenie przewodów, prawidłowe zaciski. Celem jest wychwycenie już na tym etapie ewidentnych odstępstw od projektu czy wad montażowych.

Potrzebne narzędzia pomiarowe

Do przeprowadzenia testów instalacji fotowoltaicznej niezbędne będą odpowiednie przyrządy pomiarowe. Zalicza się do nich miernik napięcia, amperomierz cęgowy, megomierz, termowizor, luksomierz, watomierz, multimetr uniwersalny, rejestrator danych, oprogramowanie monitorujące. Warto sprawdzić stan techniczny i aktualne wzorcowanie tych urządzeń. Przydatny będzie też statyw i przewody pomiarowe. Właściwy dobór narzędzi zapewni precyzyjne i wiarygodne wyniki testów.

Badanie paneli i stringów fotowoltaicznych

Pomiar napięcia jałowego stringów

Kluczowym elementem instalacji są oczywiście panele fotowoltaiczne połączone ze sobą w stringi. Podstawowym testem jest tutaj pomiar napięcia jałowego każdego stringu przy odłączonym falowniku. Pozwala on sprawdzić ilość połączonych szeregowo paneli, weryfikuje poprawność ich konfiguracji oraz wykrywa ewentualne uszkodzenia wpływające na spadek napięcia.

Pomiar prądu zwarcia stringów

Kolejny pomiar to sprawdzenie prądu zwarcia stringów. Polega na zwarciu końcówek stringu i zmierzeniu natężenia prądu za pomocą amperomierza. Wysokie natężenie wskazuje na dobry stan techniczny paneli, natomiast niskie na potencjalne uszkodzenia bądź zacienienie.

Testy termowizyjne paneli PV

Nieocenionym narzędziem diagnostycznym są testy termowizyjne z użyciem kamery termowizyjnej. Pozwalają one na bezinwazyjne wykrycie miejsc o nienormalnie podwyższonej temperaturze, co może wskazywać na wadliwe połączenia, luźne zaciski czy nadmierny spadek napięcia. Termowizja umożliwia też ocenę równomierności nagrzewania się poszczególnych paneli.

Czytaj więcej: Co zrobić, gdy instalacja fotowoltaiczna nie produkuje prądu?

Testy zabezpieczeń elektrycznych

Pomiar rezystancji uziemienia

Kluczowym elementem bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej jest prawidłowo wykonane uziemienie. Konieczne jest więc sprawdzenie rezystancji uziemienia - im niższa, tym lepiej. Zbyt wysoka rezystancja może wskazywać na usterki w wykonaniu uziemienia. Pomiar należy wykonać metodą techniczną przy użyciu megomierza.

Testy wyłączników różnicowoprądowych

Niezbędnym elementem są wyłączniki różnicowoprądowe, chroniące przed porażeniem i pożarem. Trzeba sprawdzić działanie wyzwalania tych wyłączników przez zaindukowanie zwarć lub zastosowanie specjalnych testerów RCD. Pozwoli to potwierdzić poprawność ich funkcjonowania.

Test izolacji przewodów DC

Wszystkie przewody DC w instalacji fotowoltaicznej powinny cechować się wysoką rezystancją izolacji. Należy to sprawdzić za pomocą megomierza dla każdego obwodu z osobna. Zbyt niski pomiar świadczyłby o uszkodzeniu izolacji i zagrożeniu bezpieczeństwa.

Badanie wydajności całej instalacji

Jak wykonać testy i pomiary instalacji fotowoltaicznej?

Pomiar mocy w punkcie maksymalnej mocy

Aby ocenić wydajność instalacji, trzeba dokonać pomiaru mocy w punkcie maksymalnej mocy przy podłączonym falowniku. Porównanie uzyskanych wartości z mocą znamionową paneli pozwoli ocenić sprawność i efektywność całego systemu.

Monitoring produkcji energii

Kolejnym etapem jest uruchomienie monitoringu produkcji energii elektrycznej z instalacji. Na tej podstawie można określić realne współczynniki wykorzystania mocy oraz wykryć ewentualne nagłe spadki wydajności.

Analiza wskaźników efektywności

Uzyskane dane pomiarowe dotyczące produkcji należy odnieść do konkretnych współczynników efektywności, takich jak PR czy produktywność. Pozwoli to na ocenę poprawności wykonania i doboru elementów pod kątem osiąganych rezultatów.

Testy komunikacji i monitoringu

Sprawdzenie transmisji danych

Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne wyposażone są w systemy komunikacji i monitoringu działania. Należy sprawdzić poprawność transmisji danych pomiarowych do chmury i aplikacji mobilnych.

Testowanie aplikacji monitorującej

Kolejny krok to przetestowanie działania samej aplikacji monitorującej - weryfikacja poprawności wyświetlanych parametrów, powiadomień, generowanych raportów i alarmów.

Weryfikacja zdalnego sterowania

Jeśli instalacja fotowoltaiczna posiada opcję zdalnego sterowania, należy sprawdzić możliwości jej zdalnego wyłączania/załączania z poziomu aplikacji mobilnej lub systemu monitorującego.

Raport z przeprowadzonych testów

Podsumowanie wyników testów

Po zakończeniu wszystkich testów i pomiarów należy zebrać ich wyniki i stworzyć kompleksowe podsumowanie. Powinno ono zawierać zestawienie najważniejszych parametrów wraz z oceną zgodności uzyskanych wartości z przewidywanymi.

Ocena zgodności z normami

Raport powinien również zawierać ocenę zgodności instalacji fotowoltaicznej z odpowiednimi normami i standardami bezpieczeństwa. Pozwoli to stwierdzić ewentualne uchybienia w tym zakresie.

Zalecenia poprawy efektywności

Na koniec warto sformułować konkretne zalecenia co do poprawy wydajności i bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej na podstawie przeprowadzonych testów. Mogą dotyczyć one np. wymiany określonych elementów, kalibracji urządzeń, poprawy wentylacji czy optymalizacji ustawień.

5 Podobnych Artykułów

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Ekstra możliwość na samochód elektryczny dla Polaków! Nowe dopłaty wprowadzane
  3. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
  4. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
  5. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Maja Kołodziej
Maja Kołodziej

Jestem audytorem energetycznym, specjalizuję się w fotowoltaice. Dzielę się na blogu poradami dotyczącymi projektowania, montażu i serwisowania systemów PV. Pomagam w doborze optymalnych rozwiązań.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły