Jakie certyfikaty powinien posiadać instalator fotowoltaiki?

Jakie certyfikaty powinien posiadać instalator fotowoltaiki?
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski21.09.2023 | 8 min.

Decydując się na instalację paneli fotowoltaicznych, kluczową kwestią jest wybór odpowiedniego wykonawcy, który zrealizuje inwestycję w sposób fachowy i bezpieczny. Jakie certyfikaty i uprawnienia powinien posiadać instalator fotowoltaiki, by mieć pewność, że prace zostaną wykonane na najwyższym poziomie?

Certyfikaty potwierdzające kwalifikacje

Certyfikat instalatora OZE

Podstawowym dokumentem, jaki powinien posiadać instalator systemów fotowoltaicznych, jest certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii. Uzyskanie takiego certyfikatu wymaga odbycia odpowiedniego szkolenia i zdania egzaminu przed komisją. Certyfikat instalatora OZE uprawnia do projektowania, montażu i konserwacji systemów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, takich jak kolektory słoneczne, pompy ciepła czy właśnie instalacje fotowoltaiczne. Dokument ten powinien być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Posiadanie certyfikatu instalatora OZE daje klientowi gwarancję, że instalacja PV zostanie zaprojektowana i wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

Certyfikat SEP

Oprócz podstawowego certyfikatu instalatora OZE, warto sprawdzić, czy wykonawca posiada również uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV. Certyfikat SEP daje gwarancję solidnych kwalifikacji elektrycznych, niezbędnych przy wykonywaniu instalacji fotowoltaicznej i podłączaniu jej do sieci elektroenergetycznej. Uprawnienia SEP są przyznawane elektrykom po zdaniu egzaminu przed komisją. Ich posiadanie świadczy o wysokich umiejętnościach zawodowych w zakresie elektrotechniki i elektroenergetyki.

Certyfikaty producentów

Oprócz ogólnych uprawnień, instalator systemów PV powinien legitymować się również certyfikatami wydanymi przez producentów konkretnych urządzeń i rozwiązań, z jakich będzie korzystał podczas montażu instalacji. Najczęściej są to autoryzacje i certyfikaty firm, które dostarczają panele fotowoltaiczne, falowniki czy systemy mocowań. Posiadanie takich certyfikatów gwarantuje, że instalator został przeszkolony w zakresie montażu i konfiguracji konkretnych produktów, co przekłada się na poprawne działanie całego systemu PV.

Certyfikaty potwierdzające przeszkolenie BHP

Szkolenie BHP dla elektryków

Bardzo ważne są również certyfikaty potwierdzające odbycie obligatoryjnych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przede wszystkim instalator fotowoltaiki powinien posiadać aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu BHP dla elektryków. Montaż i podłączanie instalacji elektrycznych wiąże się z wieloma zagrożeniami, dlatego znajomość przepisów BHP w pracy przy urządzeniach energetycznych jest absolutnie kluczowa. Szkolenie BHP dla elektryków powinno być cyklicznie powtarzane, aby wiedza i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa były cały czas aktualne.

Szkolenie z pierwszej pomocy

Instalatorzy systemów PV powinni również regularnie odbywać kursy z zasad udzielania pierwszej pomocy. Praca na dachach i masztach związana jest z ryzykiem upadku i urazów, dlatego umiejętność zabezpieczenia poszkodowanego i wezwania pomocy może okazać się kluczowa. Aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie pierwszej pomocy przyda się nie tylko w pracy zawodowej, ale i w codziennym życiu.

Szkolenie z pracy na wysokości

Niezbędne jest również odbycie specjalistycznego szkolenia dla pracowników wykonujących prace na wysokości powyżej 3 metrów. Kurs taki powinien obejmować zasady posługiwania się sprzętem chroniącym przed upadkiem, asekurację oraz ewakuację i ratownictwo. Certyfikaty ze szkolenia w pracy na wysokości są obowiązkowe dla wszystkich instalatorów pracujących na dachach i masztach przy montażu paneli PV.

Dodatkowe uprawnienia instalatora

Uprawnienia SEP

Warto zwrócić uwagę, czy instalator fotowoltaiki posiada, oprócz podstawowych uprawnień SEP eksploatacyjnych, również uprawnienia dozorowe. Umożliwiają one zajmowanie samodzielnych stanowisk technicznych nadzoru nad eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych. Uprawnienia dozorowe SEP pozwalają m.in. na pełnienie funkcji kierownika budowy instalacji elektrycznych. Jest to dodatkowa gwarancja wysokich kwalifikacji w zakresie elektrotechniki.

Uprawnienia UDT

Przydatne mogą być również uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV. Certyfikaty wydawane przez UDT dotyczą m.in. obsługi i konserwacji rozdzielnic niskiego napięcia, transformatorów czy agregatów prądotwórczych. Dla instalatorów dedykowanych dużym instalacjom fotowoltaicznym warto rozważyć wybór wykonawcy z uprawnieniami UDT.

Uprawnienia do obsługi dźwigu

Przydatne mogą być również uprawnienia do obsługi urządzeń dźwigowych, szczególnie przy montażu dużych instalacji na wysokich obiektach. Pozwalają one na legalną i bezpieczną obsługę żurawi, podestów i podnośników używanych podczas transportu i instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach. Operatorzy podnośników powinni mieć odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

Certyfikaty jakości i bezpieczeństwa pracy

Jakie certyfikaty powinien posiadać instalator fotowoltaiki?

Certyfikat ISO 9001

Dobrze, gdy firma instalatorska posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001. Jest to dowód, że przedsiębiorstwo wdrożyło standardy mające na celu zapewnienie wysokiej jakości realizowanych usług oraz satysfakcji klientów. Posiadanie certyfikatu ISO 9001 świadczy o profesjonalnym i skutecznym zarządzaniu firmą instalacyjną.

Certyfikat OHSAS 18001

Dodatkowym atutem jest certyfikat OHSAS 18001 dotyczący systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Potwierdza on wdrożenie kompleksowych rozwiązań minimalizujących zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników firmy, a także osób postronnych mogących znaleźć się w obszarze działalności danej organizacji. Jest to szczególnie istotne przy pracach instalacyjnych na wysokościach.

Certyfikaty jakości produktów

Oprócz certyfikatów dotyczących samej firmy, warto sprawdzić, czy posiada ona również dokumenty potwierdzające jakość i bezpieczeństwo stosowanych produktów i materiałów. Mogą to być np. certyfikaty jakości paneli fotowoltaicznych i falowników, certyfikaty na okablowanie i zabezpieczenia, deklaracje CE lub aprobaty techniczne dotyczące systemów montażowych. Świadczą one o tym, że instalacja PV zostanie wykonana z wykorzystaniem komponentów najwyższej jakości.

Kompetencje miękkie instalatora

Umiejętności komunikacyjne

Oprócz twardych kompetencji potwierdzonych certyfikatami, liczą się również tzw. kompetencje miękkie, ważne w pracy instalatora. Należą do nich przede wszystkim umiejętności komunikacyjne, dzięki którym wykonawca jest w stanie nawiązać dobry kontakt z klientem, poznać i zrozumieć jego potrzeby, a także jasno przedstawić proponowane rozwiązania oraz udzielić fachowego instruktażu obsługi instalacji PV. Dobre zdolności interpersonalne są kluczowe dla satysfakcji klientów.

Praca zespołowa

Montaż systemów fotowoltaicznych wykonywany jest zazwyczaj przez zgrany zespół instalatorów. Dlatego ważna jest umiejętność dobrej współpracy i komunikacji w grupie, podziału zadań, a także koordynacji prac poszczególnych członków ekipy. Zgranie zespołu przekłada się na sprawny i terminowy montaż instalacji PV.

Elastyczność i kreatywność

Instalator powinien również cechować się elastycznością i kreatywnością, ponieważ każdy obiekt, na którym montowane są panele PV, jest inny pod względem ukształtowania dachu, warunków zacienienia czy możliwości prowadzenia okablowania. Umiejętność odnalezienia się w różnych warunkach oraz kreatywne podejście do montażu pozwalają znaleźć optymalne rozwiązania dla każdej lokalizacji.

Ciągły rozwój i aktualizacja wiedzy

Kursy i szkolenia branżowe

Bardzo ważne jest, aby instalator stale podnosił swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach branżowych. Pozwalają one nabywać wiedzę na temat nowych technologii w fotowoltaice, zmian w przepisach czy procedurach przyłączeniowych. Regularny udział w szkoleniach zapewnia aktualizację wiedzy i umiejętności zgodnie z najnowszymi standardami.

Targi i konferencje

Świetną okazją do poszerzania kwalifikacji są również udział w konferencjach i targach branżowych z zakresu fotowoltaiki i OZE. Pozwalają one zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i technologiami, wymienić doświadczenia z innymi instalatorami oraz nawiązać kontakty biznesowe z producentami. Regularny udział w wydarzeniach branżowych jest ważnym elementem rozwoju zawodowego.

Literatura fachowa

Równie przydatne jest śledzenie literatury fachowej w formie ksi

Podsumowanie

Podsumowując, instalator systemów fotowoltaicznych powinien legitymować się odpowiednimi certyfikatami potwierdzającymi jego kwalifikacje, zarówno w zakresie ogólnej wiedzy branżowej, jak i bezpieczeństwa pracy oraz obsługi konkretnych urządzeń i technologii. Im większym doświadczeniem i uprawnieniami dysponuje, tym lepiej świadczy to o jego kompetencjach. Oprócz twardych umiejętności liczą się także kompetencje miękkie, zapewniające dobrą komunikację i współpracę z klientem. Bardzo ważne jest również stale podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i śledzenie trendów w branży OZE. Warto więc dokładnie sprawdzić uprawnienia i doświadczenie potencjalnego wykonawcy instalacji PV, aby mieć pewność profesjonalnej realizacji inwestycji.

Najczęstsze pytania

Należy poprosić instalatora o okazanie oryginałów lub poświadczonych kopii posiadanych certyfikatów i zaświadczeń. Można również zweryfikować ważność uprawnień instalatora OZE w rejestrze prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

W większości przypadków montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku nie wymaga pozwolenia, a jedynie zgłoszenia w starostwie. Wyjątkiem są obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Standardowo instalatorzy PV udzielają 2-letniej gwarancji na montaż oraz obsługę serwisową. Na komponenty instalacji, takie jak panele i falowniki, obowiązują gwarancje producenckie.

Tak, do wniosku o dofinansowanie należy załączyć projekt instalacji fotowoltaicznej wykonany przez uprawnionego projektanta.

Po zakończeniu prac instalator powinien przekazać protokoły i pomiary powykonawcze, certyfikaty i karty gwarancyjne urządzeń, schemat oraz instrukcję obsługi instalacji fotowoltaicznej.

5 Podobnych Artykułów

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Ekstra możliwość na samochód elektryczny dla Polaków! Nowe dopłaty wprowadzane
  3. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
  4. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
  5. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski

Jako pasjonat fotowoltaiki, przemierzam promieniste szlaki słoneczne w poszukiwaniu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Na blogu odkryjecie nie tylko techniczne aspekty paneli fotowoltaicznych, ale także inspiracje, jak integrować zrównoważoną energię słoneczną z codziennym życiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły