Jakie dokumenty trzeba przedstawić, aby otrzymać certyfikat instalacji fotowoltaicznej?

Jakie dokumenty trzeba przedstawić, aby otrzymać certyfikat instalacji fotowoltaicznej?
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski21.09.2023 | 6 min.

Instalacja paneli fotowoltaicznych to coraz popularniejszy sposób na pozyskiwanie ekologicznej energii elektrycznej. Montaż systemu PV wymaga jednak dopełnienia szeregu formalności i przygotowania odpowiednich dokumentów, aby uzyskać certyfikat niezbędny do podłączenia instalacji do sieci energetycznej. W niniejszym artykule szczegółowo wyjaśnimy, jakich dokumentów wymaga się od inwestora ubiegającego się o certyfikat dla instalacji fotowoltaicznej.

Dokumenty dotyczące instalacji fotowoltaicznej

Pierwszą grupą dokumentów niezbędnych do uzyskania certyfikatu są te dotyczące samej instalacji PV. Należą do nich przede wszystkim: projekt techniczny instalacji sporządzony przez uprawnionego projektanta, protokół odbioru końcowego potwierdzający prawidłowy montaż zgodny z projektem oraz raport z przeprowadzonych testów i pomiarów potwierdzający poprawne działanie. Projekt techniczny powinien zawierać m.in. schemat elektryczny, dobór i parametry paneli, falownika, okablowania oraz szczegóły posadowienia konstrukcji montażowej. Raport z testów i pomiarów potwierdza natomiast m.in. ciągłość przewodów ochronnych, rezystancję izolacji, poprawność biegunowości podłączeń, a także sprawdza parametry elektryczne paneli i falownika.

Projekt techniczny instalacji PV

Szczegółowy projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej jest kluczowym dokumentem, na podstawie którego wykonuje się montaż. Powinien zostać wykonany przez uprawnionego projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Projekt musi być dostosowany do lokalnych warunków, mocy instalacji i przepisów budowlanych.

Protokół odbioru końcowego

Protokół odbioru końcowego potwierdza, że montaż instalacji został wykonany poprawnie, zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Sporządza go wykonawca wraz z inwestorem po zakończeniu prac instalacyjnych.

Raport z pomiarów i testów

Po zamontowaniu instalacji PV należy wykonać testy i pomiary elektryczne potwierdzające jej poprawne działanie i zgodność z normami. Raport z tych testów jest wymagany do certyfikacji i przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje instalatora

Kolejnym ważnym elementem jest potwierdzenie wymaganych uprawnień, doświadczenia i przeszkolenia instalatora, który montował system PV. Do dokumentów tych należą:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu montażu instalacji PV

Osoba instalująca panele fotowoltaiczne musi posiadać odpowiednie przeszkolenie potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Standardowo jest to kilkudniowy kurs montażu instalacji PV z egzaminem, organizowany przez akredytowane ośrodki szkoleniowe.

Certyfikaty potwierdzające posiadane uprawnienia

Instalator powinien legitymować się uprawnieniami do wykonywania instalacji elektrycznych lub być pod nadzorem osoby z takimi uprawnieniami. Warunkiem jest posiadanie ważnych certyfikatów potwierdzających wymagane kwalifikacje.

Historia zatrudnienia

Dodatkowym atutem jest udokumentowane wcześniejsze doświadczenie w instalacji systemów PV w innych obiektach. Referencje potwierdzające zatrudnienie przy tego typu projektach są więc pomocne.

Protokoły i raporty powykonawcze

Kolejna grupa dokumentów związanych z procesem montażu i odbioru instalacji fotowoltaicznej, które należy zgromadzić, to protokoły i raporty powykonawcze. Należą do nich:

Protokół odbioru końcowego

Jak wcześniej wspomniano, protokół ten jest podpisywany przez wykonawcę i inwestora, potwierdzając zgodność wykonania instalacji PV z projektem i zamówieniem.

Raport z pomiarów elektrycznych

Szczegółowy raport z przeprowadzonych testów i pomiarów potwierdza zgodność instalacji z normami bezpieczeństwa. Obejmuje pomiary rezystancji izolacji, ciągłości przewodu ochronnego, rezystancji uziemienia, badanie biegunowości i inne.

Dokumentacja zdjęciowa

Zaleca się wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej procesu montażu oraz wykonanej instalacji. Fotografie pomagają zweryfikować poprawność wykonania poszczególnych elementów systemu.

Dokumenty lokalizacyjne i prawne

Jakie dokumenty trzeba przedstawić, aby otrzymać certyfikat instalacji fotowoltaicznej?

Instalacja systemów fotowoltaicznych wymaga również spełnienia szeregu formalności administracyjno-prawnych. Należą do nich m.in.:

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Dokument wydawany przez operatora sieci dystrybucyjnej, określający możliwości i warunki przyłączenia instalacji PV do sieci.

Pozwolenie na budowę

Konieczne w przypadku dużych instalacji wymagających pozwolenia na budowę. Dotyczy m.in. farm fotowoltaicznych.

Zgoda właściciela nieruchomości

Zgoda wymagana, gdy inwestor instalujący panele PV nie jest właścicielem nieruchomości, lecz np. najemcą.

Certyfikaty i deklaracje zgodności

Instalacja PV może zostać wykonana wyłącznie z wykorzystaniem komponentów i materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania. Wymagane są zatem odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności wystawione przez producentów, w tym:

Certyfikaty na panele fotowoltaiczne

Producenci paneli PV muszą dostarczać deklaracje zgodności oraz certyfikaty wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące, potwierdzające spełnienie wymogów technicznych i bezpieczeństwa.

Deklaracje zgodności na falowniki i optymalizatory

Podobne deklaracje i certyfikaty muszą posiadać pozostałe urządzenia, takie jak falowniki, optymalizatory mocy i rozłączniki izolacyjne.

Certyfikaty na okablowanie i złączki

Również zastosowane okablowanie DC i AC oraz złączki i konektory muszą posiadać certyfikację potwierdzającą zgodność z normami i przepisami.

Umowa i faktura za montaż instalacji PV

Ostatnim niezbędnym elementem dokumentacji są dokumenty potwierdzające wykonanie usługi montażu instalacji fotowoltaicznej przez wyspecjalizowaną firmę, czyli:

Umowa na wykonanie instalacji

Dokument podpisany przez inwestora i wykonawcę, precyzujący zakres prac montażowych i warunki gwarancji.

Faktura za wykonane usługi

Faktura VAT wystawiona przez wykonawcę dokumentuje koszty poniesione na realizację inwestycji.

Protokół odbioru końcowego

Protokół odbioru podpisany przez obie strony, potwierdza ostateczne wykonanie zlecenia montażu instalacji PV zgodnie z umową i zasadami sztuki budowlanej.

Podsumowując, komplet wyżej wymienionych dokumentów daje inwestorowi pewność prawidłowego wykonania inwestycji w instalację fotowoltaiczną i stanowi niezbędną dokumentację wymaganą przy ubieganiu się o przyznanie certyfikatu dla tego typu instalacji.

Podsumowanie

Uzyskanie certyfikatu dla instalacji fotowoltaicznej wymaga przygotowania kompleksowej dokumentacji obejmującej projekt techniczny, protokoły z pomiarów, certyfikaty komponentów i uprawnień instalatora, a także dokumenty prawne i związane z wykonaniem montażu. Inwestor musi zadbać o spełnienie wszystkich wymogów formalnych, aby uzyskać zgodę na podłączenie systemu PV do sieci elektroenergetycznej. Warto zlecić sporządzenie dokumentów profesjonalnej firmie, co zapewni kompletność i poprawność całej dokumentacji, przyspieszając proces certyfikacji instalacji fotowoltaicznej.

Najczęściej zadawane pytania

Zwykle ok. 1-2 tygodni od złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Sam proces certyfikacji trwa kilka dni.

Nie, certyfikat wydawany jest jednorazowo i pozostaje ważny bezterminowo.

Certyfikaty wydają akredytowane jednostki certyfikujące, najczęściej towarzystwa inspekcji technicznej.

Nie ma takiej konieczności, certyfikat pozostaje ważny przez cały okres użytkowania instalacji.

Brak certyfikatu uniemożliwia podłączenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej i rozliczanie wyprodukowanej energii.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
  3. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
  4. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
  5. Jak przebiega odbiór techniczny instalacji fotowoltaicznej?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski

Jako pasjonat fotowoltaiki, przemierzam promieniste szlaki słoneczne w poszukiwaniu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Na blogu odkryjecie nie tylko techniczne aspekty paneli fotowoltaicznych, ale także inspiracje, jak integrować zrównoważoną energię słoneczną z codziennym życiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły