Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?

Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski21.09.2023 | 5 min.

Instalacja paneli fotowoltaicznych to doskonały sposób na obniżenie rachunków za prąd i zapewnienie częściowej niezależności energetycznej. Niestety wiąże się to z koniecznością przejścia przez szereg formalności i uzyskania niezbędnych zezwoleń. Jakich dokumentów wymaga zakład energetyczny, aby podłączyć instalację fotowoltaiczną? Oto kompletny przewodnik krok po kroku.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Pierwszym krokiem jest złożenie do zakładu energetycznego wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Wniosek należy pobrać ze strony internetowej zakładu energetycznego lub złożyć osobiście w jego siedzibie. Podstawowe elementy wniosku to:

Formularz wniosku

Należy dokładnie wypełnić wszystkie pola formularza - dane wnioskodawcy, dane punktu poboru energii, dla którego ma być wykonane przyłącze, parametry instalacji fotowoltaicznej (moc, typ, ilość falowników itd.).

Załączniki do wniosku

Do wniosku trzeba załączyć m.in. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub budynku, mapę sytuacyjną z zaznaczonym miejscem usytuowania instalacji. Często wymagany jest także projekt instalacji lub schemat jednokreskowy.

Opłata za złożenie wniosku

Większość zakładów energetycznych pobiera opłatę za złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia. Opłata ta wynosi zwykle kilkadziesiąt złotych.

Umowa o przyłączenie do sieci

Kolejnym krokiem, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez zakład energetyczny, jest podpisanie umowy o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej. Umowa taka zawiera następujące elementy:

Dane stron umowy

W umowie znajdują się dane wnioskodawcy i operatora systemu dystrybucyjnego, między którymi zawierana jest umowa.

Zakres prac przyłączeniowych

W tym punkcie określony jest zakres prac, jakie zostaną wykonane w ramach przyłączenia - np. budowa/przebudowa linii, montaż lub wymiana zabezpieczeń, montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Termin realizacji przyłączenia

Umowa precyzuje docelową datę wykonania przyłącza i montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego. Termin ten wynosi zwykle 30-60 dni od daty podpisania umowy.

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji

Krok trzeci to formalne zgłoszenie przyłączenia gotowej mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej. Wymagane dokumenty to:

Dokumentacja techniczna

Należy dostarczyć dokumentację projektową instalacji, protokoły z prób i sprawdzeń, instrukcję obsługi oraz schemat instalacji.

Oświadczenie instalatora

Instalator montujący mikroinstalację fotowoltaiczną musi złożyć oświadczenie potwierdzające zgodność wykonanych prac z obowiązującymi przepisami i normami.

Protokół odbioru technicznego

Protokół podpisany przez wykwalifikowanego elektryka, potwierdzający prawidłowość wykonania instalacji oraz spełnienie wymogów technicznych określonych w warunkach przyłączenia.

Zgoda właściciela nieruchomości

Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?

Osoby montujące instalację fotowoltaiczną na cudzej nieruchomości (np. na dachu wynajmowanego budynku) muszą uzyskać zgodę jej właściciela. Wymagane dokumenty:

Zgoda na montaż instalacji

Pisemna zgoda właściciela nieruchomości na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na jego gruntach lub obiektach.

Zgoda na podpisanie umowy kompleksowej

Dodatkowa zgoda potrzebna jest w przypadku chęci zawarcia przez użytkownika instalacji umowy kompleksowej z operatorem OZE.

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

Jeśli w imieniu właściciela nieruchomości umowę podpisuje inna osoba, wymagane jest odpowiednie pełnomocnictwo.

Umowa kompleksowa z operatorem OZE

Aby móc wprowadzać wyprodukowaną energię elektryczną do sieci, należy zawrzeć umowę z operatorem OZE. Zawiera ona:

Dane stron umowy

Dane osoby wytwarzającej energię oraz operatora OZE (np. Tauron, PGE, Enea), który będzie odbierał nadwyżki.

Moc zainstalowana

Parametry instalacji fotowoltaicznej - moc zainstalowana określona w umowie o przyłączenie.

Rozliczenia za energię

Sposób rozliczania się za wprowadzoną do sieci energię elektryczną na podstawie wskazań licznika.

Odbiór przyłącza i zawarcie umowy

Ostatnie formalności to odbiór wykonanego przyłącza oraz podpisanie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z zakładem energetycznym:

Protokół odbioru przyłącza

Dokument potwierdzający wykonanie przyłącza zgodnie z projektem i warunkami przyłączenia.

Umowa o świadczenie usług dystrybucji

Standardowa umowa zawierana pomiędzy odbiorcą i operatorem systemu dystrybucyjnego.

Rozpoczęcie dostaw energii

Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych następuje montaż licznika i rozpoczęcie dostarczania/odbioru energii z sieci.

Podsumowując, instalacja fotowoltaiki wymaga dopełnienia szeregu formalności - złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów, podpisania umów, dokonania zgłoszeń. Warto poświęcić czas na dokładne zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w danym zakładzie energetycznym, aby uniknąć opóźnień w procesie przyłączenia. Przestrzeganie wymogów formalnych to klucz do sprawnego przeprowadzenia inwestycji w fotowoltaikę.

Podsumowanie

Instalacja paneli fotowoltaicznych to z pewnością opłacalna inwestycja, która pozwoli na realne oszczędności w domowym budżecie. Należy jednak pamiętać, że wiąże się ona z koniecznością dopełnienia wymogów formalnych narzucanych przez zakłady energetyczne. Na szczęście, mając świadomość niezbędnych kroków i gromadząc odpowiednią dokumentację, można sprawnie przejść przez ten proces. Znajomość procedur to klucz do sukcesu!

Najczęstsze pytania

W większości przypadków od złożenia wniosku do momentu ostatecznego przyłączenia i rozpoczęcia dostaw energii mija około 2-3 miesięcy.

Tak, każda procedura wymaga złożenia kompletu wymaganych za każdym razem dokumentów i wniosków.

Nie ma takiej możliwości, jest to niezbędny element procesu przyłączenia instalacji fotowoltaicznej.

Wniosek może złożyć zarówno osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, jak i przedsiębiorca posiadający tytuł prawny do obiektu.

Co do zasady proces przyłączenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW jest bezpłatny dla prosumenta.

5 Podobnych Artykułów

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Ekstra możliwość na samochód elektryczny dla Polaków! Nowe dopłaty wprowadzane
  3. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
  4. Jak działa i do czego służy licznik energii z fotowoltaiki?
  5. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski

Jako pasjonat fotowoltaiki, przemierzam promieniste szlaki słoneczne w poszukiwaniu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Na blogu odkryjecie nie tylko techniczne aspekty paneli fotowoltaicznych, ale także inspiracje, jak integrować zrównoważoną energię słoneczną z codziennym życiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły