Jakie formalności przy montażu instalacji fotowoltaicznej?

Jakie formalności przy montażu instalacji fotowoltaicznej?
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski19.09.2023 | 7 min.

Montaż instalacji fotowoltaicznej to duże przedsięwzięcie, które wymaga spełnienia szeregu formalności. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać skomplikowane, przy odrobinie wiedzy i cierpliwości da się przejść przez ten proces bez większych problemów. W niniejszym artykule postaramy się zebrać najważniejsze informacje na temat obowiązków formalnych, z jakimi musi zmierzyć się inwestor decydujący się na montaż paneli fotowoltaicznych.

Przygotowanie dokumentacji technicznej

Pierwszym krokiem jest przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej. Powinna ona zawierać m.in. projekt techniczny określający parametry techniczne i lokalizację poszczególnych elementów instalacji. Projekt musi uwzględniać specyfikę danego budynku oraz dostępną powierzchnię pod montaż paneli. Powinien go przygotować uprawniony projektant posiadający odpowiednie kwalifikacje. Dobrze przygotowana dokumentacja techniczna ułatwi późniejsze uzyskanie pozwoleń, a także montaż oraz odbiór instalacji.

Zakres dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznej powinna zawierać m.in.: - projekt techniczny określający parametry i rozmieszczenie elementów instalacji - schemat elektryczny połączeń - obliczenia techniczne dotyczące mocy instalacji, doboru przekrojów przewodów itp. - rysunki i opis konstrukcji wsporczej pod panele - specyfikację techniczną zastosowanych urządzeń i materiałów

Kto przygotowuje dokumentację?

Dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej powinien przygotować uprawniony projektant posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Może to być projektant branży elektrycznej, teletechnicznej lub energetycznej. Ważne, aby osoba projektująca miała doświadczenie w projektowaniu tego typu systemów.

Ile kosztuje wykonanie dokumentacji?

Koszt wykonania dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej zależy od wielu czynników, m.in. wielkości i stopnia skomplikowania systemu. Średnio za dokumentację dla instalacji o mocy 5-10 kW trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 1500-2500 zł.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Kolejnym krokiem może być uzyskanie pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej. Pozwolenie wymagane jest jednak tylko w niektórych przypadkach.

Kiedy jest wymagane pozwolenie?

Pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej jest wymagane tylko w szczególnych przypadkach, m.in. gdy: - ma powierzchnię powyżej 50 m2 i nie jest montowana na dachu - jej elementy mocowane są na elewacji budynku powyżej 3 m od poziomu terenu - występują szczególne warunki zabudowy na danym terenie

Jak ubiegać się o pozwolenie?

Aby uzyskać pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej należy złożyć wniosek do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z kompletem wymaganych dokumentów, m.in.: - 4 egzemplarze projektu budowlanego - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością - decyzje i uzgodnienia konieczne do realizacji inwestycji

Ile trwa procedura?

Uzyskanie pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej trwa zazwyczaj 1-2 miesiące od momentu złożenia kompletnego wniosku. Właściwy organ ma 30 dni na wydanie decyzji, jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wezwania inwestora do uzupełnienia braków formalnych.

Zgłoszenie instalacji do operatora sieci

Bardzo istotnym krokiem jest zgłoszenie planowanej instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci dystrybucyjnej. Pozwoli to uniknąć problemów podczas późniejszego przyłączenia systemu do sieci.

Dlaczego to krok obowiązkowy?

Zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej wymaga prawo energetyczne. Ma to na celu zapewnienie operatorowi sieci pełnej kontroli nad infrastrukturą elektroenergetyczną oraz bezpieczeństwa pracy sieci.

Jak i kiedy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej należy dokonać na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie operatora sieci dystrybucyjnej lub w jego biurze obsługi klienta. Zgłoszenia dokonuje się przed montażem instalacji.

Konsekwencje braku zgłoszenia

Brak zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci przed jej wykonaniem może skutkować odmową zawarcia umowy o przyłączenie do sieci. Oznacza to w praktyce brak możliwości podłączenia systemu PV do sieci elektroenergetycznej.

Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci

Jakie formalności przy montażu instalacji fotowoltaicznej?

Kluczowym dokumentem jest umowa o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej zawierana z operatorem. Określa ona warunki przyłączenia oraz dostarczania energii do sieci.

Kto i kiedy podpisuje umowę?

Umowę o przyłączenie do sieci podpisuje inwestor budujący instalację fotowoltaiczną oraz operator systemu dystrybucyjnego. Podpisanie umowy powinno nastąpić po uzyskaniu ewentualnego pozwolenia na budowę, a przed montażem instalacji.

Co zawiera umowa o przyłączenie?

Umowa o przyłączenie określa m.in. moc przyłączeniową instalacji, miejsce dostarczania energii, zakres niezbędnych prac w celu przyłączenia oraz termin realizacji przyłącza.

Ile trwa procedura podpisania umowy?

Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci trwa zwykle od 1 do 3 miesięcy od złożenia wniosku. Operator ma 30 dni na przygotowanie i przedstawienie projektu umowy. Następnie inwestor musi w ciągu kolejnych 30 dni podpisać i odesłać umowę.

Uzyskanie zaświadczenia o montażu instalacji

Po zakończeniu prac montażowych konieczne jest uzyskanie dokumentu potwierdzającego prawidłowość wykonania instalacji fotowoltaicznej.

Kiedy wymagane jest zaświadczenie?

Zaświadczenie potwierdzające montaż instalacji fotowoltaicznej zgodnie z przepisami jest wymagane przy ubieganiu się o dotacje z programów wsparcia oraz przy zgłoszeniu instalacji do Urzędu Skarbowego.

Gdzie i jak je uzyskać?

Zaświadczenie o prawidłowym montażu instalacji wystawia uprawniony instalator po zakończeniu prac. Można je też uzyskać w niektórych urzędach na podstawie protokołu odbioru.

Jaki jest koszt zaświadczenia?

Uzyskanie zaświadczenia o montażu instalacji fotowoltaicznej nie wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi kosztami. Zaświadczenie powinien wystawić wykonawca w ramach umowy o montaż instalacji.

Zgłoszenie instalacji do Urzędu Skarbowego

Ostatnim niezbędnym krokiem formalnym jest zgłoszenie zamontowanej instalacji fotowoltaicznej do właściwego Urzędu Skarbowego. Umożliwi to rozliczanie wyprodukowanej energii.

Dlaczego to ważny krok formalny?

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Urzędu Skarbowego jest konieczne, aby móc korzystać z ulg podatkowych przysługujących prosumentom wytwarzającym "zieloną energię".

Jakie dane trzeba podać w zgłoszeniu?

W zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego należy podać dane identyfikacyjne właściciela instalacji, dane dotyczące zamontowanych urządzeń (panele, falowniki itp.) oraz ich łączną moc.

Gdzie i kiedy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej dokonuje się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym. Należy tego dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia montażu instalacji.

Podsumowując, montaż instalacji fotowoltaicznej wymaga dopełnienia kilku formalności, jednak żadna z nich nie jest skomplikowana ani czasochłonna. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń oraz podpisanie umowy z operatorem sieci pozwoli uniknąć problemów z legalnością i bezpieczeństwem funkcjonowania instalacji PV.

Podsumowanie

Montaż instalacji fotowoltaicznej to proces wymagający dopełnienia szeregu formalności. Najważniejsze kroki to przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zgłoszenie instalacji operatorowi sieci, podpisanie umowy o przyłączenie, uzyskanie zaświadczenia o montażu oraz zgłoszenie instalacji do urzędu skarbowego. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to skomplikowane, w rzeczywistości żadna z procedur nie jest specjalnie czasochłonna czy uciążliwa. Dzięki temu, że inwestor zna niezbędne kroki i wie, jakich formalności musi dopełnić, cały proces przebiega sprawnie i bez problemów.

Najczęstsze pytania

Nie, pozwolenie na budowę instalacji fotowoltaicznej jest wymagane tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy ma dużą powierzchnię lub jest montowana na elewacji budynku.

Operator ma 30 dni na przygotowanie i przedstawienie warunków przyłączenia od momentu złożenia wniosku. Cała procedura zazwyczaj trwa 1-3 miesiące.

Tak, zgłoszenie jest konieczne, aby móc rozliczać wyprodukowaną energię. Należy tego dokonać w ciągu 14 dni od montażu.

Zaświadczenie może wystawić uprawniony instalator po zakończeniu montażu lub też odpowiedni urząd na podstawie protokołu odbioru.

Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń wiąże się zazwyczaj z kosztem rzędu 2-3 tys. zł.

5 Podobnych Artykułów

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Ekstra możliwość na samochód elektryczny dla Polaków! Nowe dopłaty wprowadzane
  3. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
  4. Jak działa i do czego służy licznik energii z fotowoltaiki?
  5. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski

Jako pasjonat fotowoltaiki, przemierzam promieniste szlaki słoneczne w poszukiwaniu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Na blogu odkryjecie nie tylko techniczne aspekty paneli fotowoltaicznych, ale także inspiracje, jak integrować zrównoważoną energię słoneczną z codziennym życiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły