Jakie są ulgi i zwolnienia podatkowe przy inwestycji w fotowoltaikę?

Jakie są ulgi i zwolnienia podatkowe przy inwestycji w fotowoltaikę?
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski21.09.2023 | 7 min.

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną to obecnie jedno z najbardziej opłacalnych przedsięwzięć, jakie można zrealizować we własnym domu lub firmie. Wysokie ceny energii elektrycznej powodują, że okres zwrotu takiej inwestycji jest coraz krótszy. Dodatkowo, istnieje szereg ulg i zwolnień podatkowych, które jeszcze bardziej poprawiają opłacalność fotowoltaiki.

Ulgi podatkowe na instalację fotowoltaiczną

Ulga termomodernizacyjna

Jedną z najpopularniejszych ulg podatkowych wykorzystywanych przy inwestycji w fotowoltaikę jest ulga termomodernizacyjna. Polega ona na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 23% kwoty wydanej na instalację odnawialnych źródeł energii, np. paneli fotowoltaicznych. Ulga dotyczy osób fizycznych i jest odliczana w zeznaniu PIT. Warunkiem skorzystania jest złożenie specjalnego formularza do urzędu skarbowego. Ulga termomodernizacyjna przysługuje także przy instalacji magazynów energii, co jeszcze bardziej poprawia ekonomiczną opłacalność takich inwestycji.

Możliwość odliczenia inwestycji od podatku

Kolejną ulgą, z której mogą skorzystać osoby fizyczne inwestujące w fotowoltaikę, jest możliwość odliczenia części wydatków na instalację od podatku. W tym wypadku można odliczyć 50% kosztów inwestycji, maksymalnie do 53 000 zł. Ulga ta jest mniej popularna od termomodernizacyjnej, ponieważ pozwala odliczyć mniejszą kwotę od podatku. Niemniej, w niektórych przypadkach może być bardziej opłacalna.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Właściciele domów i firm instalujący fotowoltaikę mogą również ubiegać się w urzędzie gminy o całkowite lub częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości. Zwolnienie takie może obejmować okres 2-5 lat od momentu uruchomienia instalacji. Dokładne warunki zwolnienia są określane indywidualnie przez poszczególne gminy.

Zwolnienia podatkowe na sprzedaż energii z fotowoltaiki

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych

Osoby fizyczne, które zdecydują się na sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Zgodnie z przepisami, jeśli łączny przychód z tego tytułu nie przekracza rocznie kwoty 760 zł, nie ma obowiązku odprowadzania podatku. Dodatkowo, nie ma konieczności rejestrowania działalności gospodarczej.

Brak konieczności rejestrowania działalności gospodarczej

Sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej do 760 zł rocznie nie wymaga rejestracji działalności gospodarczej. Dzięki temu, procedura sprzedaży energii jest znacznie uproszczona. Co więcej, w przypadku firm i przedsiębiorców, również nie zachodzi konieczność aktualizacji dotychczasowej formy rozliczeń.

Zwolnienie z VAT przy sprzedaży energii

Istotną korzyścią przy sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej z fotowoltaiki jest również brak konieczności naliczania podatku VAT. Przepisy pozwalają zwolnić z VAT dostawy nadwyżek energii elektrycznej przez osoby fizyczne nieposiadające statusu przedsiębiorcy. To znacząco poprawia opłacalność sprzedaży prądu z własnych paneli fotowoltaicznych.

Inne zwolnienia podatkowe związane z fotowoltaiką

Zwolnienie z akcyzy od energii słonecznej

Energia elektryczna wytworzona z promieniowania słonecznego za pomocą instalacji fotowoltaicznej korzysta również ze zwolnienia z akcyzy. Oznacza to brak dodatkowych opłat związanych z akcyzą, które dotyczą konwencjonalnej energii elektrycznej. To kolejny element poprawiający ekonomię produkcji prądu z paneli PV.

Możliwość odpisania inwestycji od CIT

Przedsiębiorcy decydujący się na montaż systemu fotowoltaicznego w firmie mogą dodatkowo odpisać tę inwestycję od podstawy opodatkowania podatkiem CIT. W praktyce oznacza to obniżenie podatku poprzez zaliczenie wydatków na fotowoltaikę w koszty uzyskania przychodów firmy.

Zwolnienia dla rolników z podatku rolnego

Rolnicy wykorzystujący grunty rolne pod instalacje fotowoltaiczne mogą ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z podatku rolnego. Wymaga to złożenia stosownego wniosku we właściwym urzędzie gminy. Uzyskane w ten sposób oszczędności zwiększają opłacalność inwestycji w panele PV dla gospodarstw rolnych.

Zasady rozliczania ulg i zwolnień podatkowych

Jakie są ulgi i zwolnienia podatkowe przy inwestycji w fotowoltaikę?

Limity i warunki skorzystania z ulg

Chcąc skorzystać z ulg i zwolnień podatkowych na fotowoltaikę, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim, instalacja musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Ponadto, większość ulg i zwolnień jest limitowana określonymi kwotami lub okresami. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z zasadami danej ulgi przed realizacją inwestycji.

Procedura ubiegania się o ulgi i zwolnienia

Aby rozliczyć ulgę podatkową, konieczne jest zazwyczaj złożenie odpowiednich dokumentów we właściwym urzędzie. W przypadku ulgi termomodernizacyjnej jest to specjalny formularz wraz z fakturami za instalację. Analogicznie wygląda procedura w przypadku ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości czy podatku rolnego.

Dokumentacja wymagana do rozliczenia

Najważniejszym dokumentem wymaganym przy rozliczaniu ulg i zwolnień podatkowych na fotowoltaikę są faktury potwierdzające poniesione koszty inwestycji. Konieczne jest również potwierdzenie wykonania instalacji przez uprawnionego instalatora oraz podpisanie umowy o przyłączenie z operatorem sieci dystrybucyjnej. W niektórych przypadkach wymagane mogą być także dodatkowe zaświadczenia lub opinie urzędowe.

Korzyści podatkowe z magazynowania energii

Ulgi na zakup i montaż magazynów energii

Montaż magazynów energii (akumulatorów) w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną również otwiera drogę do skorzystania z szeregu ulg podatkowych. Podobnie jak w przypadku samych paneli, istnieje możliwość odliczenia części kosztów magazynów w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i firm.

Możliwość odliczenia kosztów magazynów od podstawy opodatkowania

Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą zaliczyć wydatki na magazyny energii w koszty uzyskania przychodów, obniżając tym samym podstawę opodatkowania podatkiem CIT lub PIT. Dla wielu firm takie rozwiązanie może mieć kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w akumulatory.

Zwolnienie z akcyzy na magazynowanie energii

Na analogicznych zasadach, jak w przypadku zwolnienia z akcyzy dla energii elektrycznej, magazynowanie prądu z fotowoltaiki w akumulatorach jest również zwolnione z akcyzy. Eliminuje to dodatkowe koszty, które muszą ponosić konwencjonalne elektrownie i spółki energetyczne.

Opłacalność inwestycji w fotowoltaikę

Okres zwrotu inwestycji przy wykorzystaniu ulg

Wykorzystanie dostępnych ulg i zwolnień podatkowych pozwala skrócić okres zwrotu inwestycji w fotowoltaikę nawet o 2-3 lata. Dla przykładowej instalacji o mocy 5 kW, koszcie 20 000 zł i rocznej produkcji na poziomie 5 MWh, okres zwrotu może wynieść ok. 7 lat. Uwzględniając ulgi, spada on do 4-5 lat.

Porównanie opłacalności przy różnych systemach wsparcia

Analizując opłacalność inwestycji w fotowoltaikę warto porównać różne systemy wsparcia tego typu przedsięwzięć. Obok ulg podatkowych istotne znaczenie ma system rozliczeń prosumenckich czy możliwość sprzedaży energii. Łączne wykorzystanie różnych mechanizmów pozwala maksymalnie skrócić czas zwrotu nakładów.

Wpływ ulg i zwolnień na rentowność instalacji

Podsumowując, ulgi i zwolnienia podatkowe istotnie poprawiają rentowność inwestycji w fotowoltaikę. Pozwalają obniżyć koszty instalacji paneli PV i magazynów energii. Dodatkowo, zwiększają opłacalność sprzedaży ewentualnych nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej. Dzięki temu, okres zwrotu poniesionych nakładów jest znacząco krótszy.

Podsumowanie

Inwestycja w fotowoltaikę przy wykorzystaniu dostępnych ulg i zwolnień podatkowych jest obecnie jedną z najbardziej opłacalnych opcji na rynku OZE. Pozwala ona skrócić okres zwrotu nakładów nawet o kilka lat w porównaniu do sytuacji bez dodatkowego wsparcia podatkowego. Warto więc szczegółowo przeanalizować dostępne możliwości optymalizacji podatkowej jeszcze na etapie planowania inwestycji, aby maksymalnie poprawić jej rentowność.

Najczęściej zadawane pytania

Głównymi dokumentami są faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki, potwierdzenie wykonania instalacji przez uprawnionego instalatora oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy ulgi.

Tak, zarówno ulga termomodernizacyjna, jak i możliwość zaliczenia kosztów magazynów w firmach w koszty uzyskania przychodów dotyczy również tego elementu instalacji PV.

Nie ma automatycznego zwolnienia. Należy indywidualnie wystąpić do urzędu gminy o zastosowanie ulgi podatkowej w tym zakresie.

Zwolnienie z PIT dotyczy przychodów do 760 zł rocznie uzyskanych ze sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej.

Ulga jest rozliczana poprzez pomniejszenie podstawy obliczenia podatku w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 za dany rok podatkowy.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Właściciele małych instalacji OZE muszą złożyć sprawozdanie do URE
  3. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
  4. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
  5. Jak przebiega odbiór techniczny instalacji fotowoltaicznej?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski

Jako pasjonat fotowoltaiki, przemierzam promieniste szlaki słoneczne w poszukiwaniu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Na blogu odkryjecie nie tylko techniczne aspekty paneli fotowoltaicznych, ale także inspiracje, jak integrować zrównoważoną energię słoneczną z codziennym życiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły