Male magazyny energii, mikroturbiny i stacje ładowania zwolnione z pozwolenia na budowę

Male magazyny energii, mikroturbiny i stacje ładowania zwolnione z pozwolenia na budowę
Autor Maja Kołodziej
Maja Kołodziej05.04.2024 | 6 min.

Małe magazyny energii, mikroturbiny i stacje ładowania zwolnione z pozwolenia na budowę to krok milowy w rozwoju energetyki rozproszonej. Dzięki nowym przepisom instalacje o określonych parametrach, takie jak magazyny energii do 20 kWh czy małe turbiny wiatrowe, będą mogły być montowane bez żmudnych formalności. To ułatwienie pozwoli na szybszy rozwój mikroinstalacji OZE, co przełoży się na wzrost udziału zielonej energii w naszym miksie energetycznym.

Magazyny energii do 20 kWh zwolnione z pozwolenia na budowę

Jedną z kluczowych zmian, jakie przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jest zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę dla małych magazynów energii o pojemności do 20 kWh. Jest to krok na drodze do ułatwienia rozwoju energetyki rozproszonej i zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym naszego kraju.

Warto zaznaczyć, że żeby skorzystać z tego przywileju, magazyn energii musi współpracować z instalacją fotowoltaiczną. To rozwiązanie ma potencjał, aby zachęcić prosumentów do montażu nie tylko paneli słonecznych, ale również systemów magazynowania wyprodukowanej energii, co zwiększy efektywność całej instalacji i uniezależni gospodarstwa domowe od dostaw prądu z sieci.

Jak tłumaczy resort rozwoju, magazyny energii mają pozytywny wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale również na stabilność całego systemu energetycznego. Ich upowszechnienie może przyczynić się do zmniejszenia obciążenia sieci przesyłowych w godzinach szczytu i bardziej efektywnego wykorzystania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Uproszczony proces instalacji

Zniesienie konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę oznacza znaczne uproszczenie procesu instalacji magazynów energii. Przyspieszy to procedury formalne i pozwoli zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Co ważne, zwolnienie nie będzie obejmować magazynów połączonych z instalacjami fotowoltaicznymi o mocy powyżej 6,5 kW, dla których nadal obowiązywać będą dodatkowe wymagania.

Zmiana ta jest reakcją na postulaty zgłaszane przez stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności. Ministerstwo dostrzegło potrzebę uregulowania tej kwestii i wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, co niewątpliwie przyspieszy proces wdrażania magazynów energii w życie.

Małe turbiny wiatrowe do 3 m bez zgłoszenia budowy

Innym ułatwieniem dla inwestorów indywidualnych jest zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i zgłaszania dla mikroinstalacji wiatrowych o łącznej wysokości nieprzekraczającej 3 metrów. To niewątpliwie zachęcająca zmiana dla prosumentów myślących o dywersyfikacji źródeł energii.

Turbiny wiatrowe, choć nie tak popularne jak fotowoltaika, są coraz częściej wykorzystywane w instalacjach prosumenckich. Dzięki takiemu połączeniu różnych technologii OZE, właściciele nieruchomości mogą znacznie zwiększyć poziom samowystarczalności energetycznej i uniezależnić się od dostaw energii z zewnątrz.

Co istotne, resort rozwoju chce jednocześnie zachować odpowiednie standardy bezpieczeństwa. Dlatego w przypadku instalowania mikroturbin o wysokości od 3 do 12 metrów będzie wymagane zgłoszenie budowy. Wiąże się to także z udziałem osób posiadających uprawnienia budowlane, co ma gwarantować właściwą realizację inwestycji.

Czytaj więcej: Ogrzewanie gazem czy pompą ciepła: co lepsze dla Twojego domu?

Mikroinstalacje wiatrowe 3-12 m - tylko zgłoszenie budowy

Jak wspomniano, w przypadku instalowania mikroturbin wiatrowych o wysokości od 3 do 12 metrów, nie będzie wymagane uzyskiwanie pozwolenia na budowę, lecz jedynie zgłoszenie takiej inwestycji. To spore udogodnienie dla inwestorów indywidualnych, ponieważ procedura zgłoszenia jest znacznie prostsza i szybsza niż ubieganie się o pozwolenie.

Pamiętajmy jednak, że mimo uproszczenia formalności, przy tego typu instalacjach nadal będzie obowiązywał udział osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, takimi jak projektant czy kierownik budowy. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi normami.

Warto podkreślić, że turbiny wiatrowe, nawet te o niewielkiej mocy, mogą stanowić cenne uzupełnienie domowych instalacji fotowoltaicznych. Ich największą zaletą jest zdolność do wytwarzania energii również w godzinach wieczornych i nocnych, gdy panele słoneczne są nieaktywne. Dzięki temu prosumenci mogą w jeszcze większym stopniu uniezależnić się od dostaw prądu z sieci.

Biogazownie rolnicze do 200 tys. m3 rocznej wydajności

Zdjęcie Male magazyny energii, mikroturbiny i stacje ładowania zwolnione z pozwolenia na budowę

Kolejnym rodzajem instalacji, który zostanie zwolniony z wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę, są biogazownie rolnicze o rocznej wydajności do 200 tys. m3 biogazu. Dotyczy to również mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Biogazownie to ekologiczne źródło energii, które pozwala na wykorzystanie odpadów rolniczych i przetwarzanie ich w paliwo. Ich rozwój przyczynia się do zwiększenia udziału OZE i budowy gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ta zmiana z pewnością zostanie pozytywnie odebrana w środowisku rolniczym, ponieważ biogazownie są nie tylko źródłem czystej energii, ale również sposobem na pozyskiwanie cennego nawozu z pozostałości pofermentacyjnych. Dzięki zgłoszeniu zamiast pozwolenia, procesy inwestycyjne ulegną znacznemu przyspieszeniu.

Korzyści dla środowiska i gospodarki

Biogazownie rolnicze mają wiele zalet. Poza produkcją energii odnawialnej przyczyniają się one do zagospodarowania i przetwarzania odpadów pochodzenia zwierzęcego czy roślinnego, co zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy sztuczne. Ponadto ograniczają emisje gazów cieplarnianych, ponieważ w procesie fermentacji beztlenowej uwalniany jest przede wszystkim metan, który następnie może być przetworzony na energię.

Uproszczenie procedur administracyjnych przyspieszy rozwój tej gałęzi gospodarki obiegowej, która odgrywa coraz większą rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej. To kolejny krok na drodze do wzrostu znaczenia OZE, w tym przypadku energii pozyskiwanej z biogazu.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych - bez pozwolenia

Przygotowywane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmiany w Prawie budowlanym mają także ułatwić budowę stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. W tym przypadku zwolnienie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę będzie obowiązywać dla stacji ładowania, z wyłączeniem infrastruktury przeznaczonej do ładowania pojazdów transportu publicznego.

Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych. Wraz ze wzrostem popularności e-mobilności, niezbędne staje się zapewnienie odpowiedniej liczby stacji ładowania zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej.

  • Zwolnienie z pozwolenia na budowę ma zachęcić inwestorów do zwiększenia tempa rozwoju sieci ładowarek.
  • Ułatwienia obejmą nie tylko stacje ładowania w budynkach użyteczności publicznej, ale także instalowane na prywatnych posesjach.

Warto jednak pamiętać, że mimo zwolnienia z pozwolenia, inwestorzy będą musieli zapewnić zgodność instalacji ze wszelkimi normami bezpieczeństwa oraz uzyskać niezbędne zgody od właścicieli nieruchomości lub zarządców terenu.

Fotowoltaika > 6,5 kW - zgłoszenie i plan dla straży

Nowe przepisy mają również doprecyzować kwestię obowiązku konsultacji projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kW pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z proponowanymi zmianami, w takich przypadkach inwestor będzie musiał nie tylko uzgodnić projekt z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ale również zawiadomić organy Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu instalacji i przekazać im plan urządzenia fotowoltaicznego.

Moc instalacji fotowoltaicznejWymagania
Do 6,5 kWBrak dodatkowych wymagań
Powyżej 6,5 kWUzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ppoż. + zawiadomienie straży pożarnej + przekazanie planu instalacji

To rozwiązanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania większych instalacji fotowoltaicznych, a jednocześnie usprawnić proces inwestycyjny poprzez doprecyzowanie obowiązków właścicieli.

Ministerstwo tłumaczy, że dotychczasowe brzmienie przepisu budziło wątpliwości interpretacyjne, co skutkowało problemami na etapie realizacji inwestycji. Wprowadzenie jasnych wytycznych ma ułatwić proces zarówno inwestorom, jak i służbom ratowniczym.

Podsumowanie

Przedstawione zmiany w Prawie budowlanym to krok naprzód w rozwoju energetyki rozproszonej i odnawialnych źródeł energii. Zwolnienie z pozwolenia na budowę dla małych magazynów energii, mikroturbin wiatrowych, biogazowni rolniczych czy stacji ładowania samochodów elektrycznych znacznie uprości proces inwestycyjny dla prosumentów. To zachęci do montażu instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej i prywatnych gospodarstwach.

Ułatwienia obejmą również duże instalacje fotowoltaiczne powyżej 6,5 kW, gdzie wprowadzono jasne wytyczne dotyczące obowiązku uzgodnienia projektu i przekazania planu służbom ratowniczym. Zmiany te mają na celu zniwelowanie barier rozwoju mikrogeneracji i mikromagazynowania energii, co przyczyni się do transformacji energetycznej i wzrostu znaczenia OZE w naszym kraju.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Największa fabryka paneli fotowoltaicznych w Europie: co to oznacza dla Polski?
  3. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
  4. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
  5. Monitoring instalacji fotowoltaicznej - po co jest potrzebny?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Maja Kołodziej
Maja Kołodziej

Jestem audytorem energetycznym, specjalizuję się w fotowoltaice. Dzielę się na blogu poradami dotyczącymi projektowania, montażu i serwisowania systemów PV. Pomagam w doborze optymalnych rozwiązań.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email