Montaż instalacji fotowoltaicznej - na co uważać przy podpisaniu umowy?

Montaż instalacji fotowoltaicznej - na co uważać przy podpisaniu umowy?
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski21.09.2023 | 7 min.

Montaż instalacji fotowoltaicznej to duża inwestycja, która wymaga starannego zaplanowania i wyboru odpowiedniego wykonawcy. Najważniejszą kwestią jest podpisanie umowy, która zabezpieczy interesy inwestora i zagwarantuje profesjonalne wykonanie usługi. W niniejszym artykule omówione zostaną najważniejsze zagadnienia, na które trzeba zwrócić uwagę analizując umowę o montaż instalacji PV.

Kluczowe elementy umowy na montaż instalacji PV

Podpisując umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów. Po pierwsze powinna zostać dokładnie określona moc instalacji w kWp, a także liczba, moc i typ paneli PV oraz falownika. Dobrze gdy umowa zawiera szczegółowy opis parametrów technicznych wszystkich urządzeń i podzespołów. Pozwoli to uniknąć późniejszych nieporozumień. Ważne są także zapisy dotyczące okresu gwarancji, który standardowo wynosi 2 lata na montaż i 5-10 lat na podzespoły. Nie powinno zabraknąć harmonogramu prac montażowych z podaniem przybliżonych terminów realizacji poszczególnych etapów. Umowa powinna regulować kwestię odpowiedzialności za ewentualne szkody oraz zawierać zapisy dotyczące warunków płatności i form zabezpieczeń inwestora.

Parametry techniczne instalacji

Szczegółowy opis parametrów technicznych instalacji PV w umowie pomoże uniknąć wielu problemów. Warto sprawdzić moc paneli, typ ogniw, sprawność modułów oraz dane dotyczące falownika. Umowa powinna gwarantować zgodność montowanych podzespołów z wcześniejszą ofertą i specyfikacją.

Okres i warunki gwarancji

Standardowo gwarancja na montaż instalacji fotowoltaicznej wynosi 2 lata. Natomiast producenci paneli i falowników udzielają zwykle 5-10 letniej gwarancji. Warto sprawdzić dokładne zapisy dotyczące warunków serwisu gwarancyjnego oraz naprawy ewentualnych usterek. Gwarancja powinna obejmować wszystkie kluczowe podzespoły.

Harmonogram prac montażowych

Realizacja inwestycji fotowoltaicznej wymaga odpowiedniego harmonogramu, dlatego umowa powinna zawierać ramowy harmonogram prac. Pomoże to lepiej zaplanować przebieg inwestycji po stronie inwestora. Harmonogram ułatwi również egzekwowanie terminów wykonania poszczególnych etapów od wykonawcy.

Jak sprawdzić wiarygodność firmy montażowej

Wybór solidnej firmy montażowej to jeden z kluczowych elementów powodzenia inwestycji, dlatego warto poświęcić czas na gruntowną analizę jej wiarygodności. Sprawdzenie referencji, uprawnień oraz opinii w internecie pomoże podjąć dobrą decyzję.

Doświadczenie i referencje

Przy wyborze wykonawcy montażu instalacji PV warto sprawdzić ile lat firma istnieje na rynku i ilu klientów obsłużyła. Solidna firma powinna mieć bogate doświadczenie w montażach oraz referencje zadowolonych klientów, które można sprawdzić. Pozwoli to ocenić jakość i terminowość realizowanych usług.

Certyfikaty i uprawnienia

Firma i montażyści powinni posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do montażu instalacji PV potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Warto sprawdzić czy monterzy posiadają np. uprawnienia SEP. Przestrzeganie wymogów uprawnień świadczy o profesjonalizmie.

Opinie w Internecie

Przydatnym źródłem informacji mogą być opinie o firmie montażowej zamieszczane w internecie np. na portalach branżowych, forach dyskusyjnych czy w mediach społecznościowych. Analiza opinii pozwoli zorientować się w jakości świadczonych usług oraz podejściu firmy do klienta.

Zalecenia dotyczące wpłaty zaliczki i płatności

Kwestia płatności za montaż instalacji fotowoltaicznej powinna być szczegółowo uregulowana w umowie tak, aby zabezpieczyć interesy inwestora. Nie zaleca się wpłacania zaliczek przed realizacją prac. Lepiej rozłożyć płatność na etapy.

Nie wpłacać całości przed realizacją

Przed rozpoczęciem prac montażowych nie warto wpłacać wykonawcy całej kwoty wynagrodzenia. Pozwoli to zmotywować go do terminowej realizacji robót i da możliwość wywarcia presji w przypadku opóźnień czy nieprawidłowości.

Rozłożenie płatności na etapy

Najlepiej rozłożyć płatność na 3-4 etapy np. zaliczka, płatność po dostawie sprzętu, po montażu konstrukcji i paneli, po uruchomieniu instalacji. Ułatwi to kontrolę postępu prac i motywuje wykonawcę.

Forma płatności i zabezpieczenie

Zaliczki warto płacić w formie zabezpieczonej np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Pozostałe płatności dobrze realizować przelewem po sprawdzeniu poprawności wykonanych etapów. Chroni to przed nierzetelnymi firmami.

Ważne zapisy dotyczące gwarancji i serwisu

Montaż instalacji fotowoltaicznej - na co uważać przy podpisaniu umowy?

Umowa na montaż instalacji PV powinna precyzyjnie regulować kwestie związane z serwisem gwarancyjnym. Warto zwrócić uwagę na długość okresu gwarancji, warunki usuwania usterek oraz zakres odpowiedzialności wykonawcy.

Okres i warunki gwarancji

Standardowy okres gwarancji to 2 lata na montaż i 5-10 lat na kluczowe podzespoły. Warto jednak indywidualnie negocjować warunki. Im dłuższa gwarancja tym lepiej dla inwestora. Ważna jest też procedura zgłaszania usterek.

Szybkość reakcji serwisu

Umowa powinna gwarantować szybką reakcję serwisu na zgłoszenie usterki np. w ciągu 48 godzin i usunięcie awarii w możliwie krótkim czasie. Pozwoli to szybko przywrócić sprawność instalacji.

Gwarancja na poszczególne elementy

Należy sprawdzić jaki jest zakres gwarancji - czy obejmuje wszystkie kluczowe podzespoły instalacji PV, czy tylko niektóre. Im szersza gwarancja, tym lepiej dla inwestora. Warto żądać gwarancji producenta na panele i falownik.

Optymalizacja umowy pod kątem przepisów i dotacji

Aby zapewnić zgodność realizacji inwestycji fotowoltaicznej z przepisami i uzyskać dotacje celowe np. z programu Mój Prąd, umowa powinna uwzględniać kilka istotnych zapisów.

Ulgi i zwolnienia podatkowe

Montaż instalacji PV umożliwia korzystanie z ulg i zwolnień podatkowych. Umowa powinna być zoptymalizowana, aby zapewnić możliwość odliczenia VAT oraz wypełnienia wymogów uzyskania ulgi termomodernizacyjnej.

Dopasowanie mocy do programu Mój Prąd

Aby otrzymać dotację z programu Mój Prąd moc instalacji PV nie może przekraczać 10 kWp dla budynku mieszkalnego. Umowa powinna uwzględniać ten wymóg przy doborze parametrów instalacji.

Możliwość odliczenia VAT

Odliczenie VAT od montażu instalacji PV jest możliwe pod pewnymi warunkami. Umowa powinna być przygotowana z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, aby zapewnić klientowi prawo do odliczenia VAT.

Umowa a ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Instalację PV warto dodatkowo zabezpieczyć poprzez ubezpieczenie, które pokryje ewentualne szkody i awarie. Dobrze gdy kwestia ubezpieczenia jest uregulowana już w samej umowie z wykonawcą.

Rodzaje ubezpieczeń instalacji PV

Instalację PV można ubezpieczyć na wiele sposobów np. poprzez rozszerzenie polisy mieszkania/domu, dodatkowe ubezpieczenie OZE lub samodzielną polisę PV. Umowa montażowa powinna odnosić się do kwestii ubezpieczenia i rekomendować odpowiedni jego rodzaj.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej powinno obejmować m.in. szkody spowodowane żywiołami, przepięciami, kradzieżą, wandalizmem. Umowa może zawierać zalecenia co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej instalacji PV.

Koszty ubezpieczenia instalacji PV

Koszty ubezpieczenia zależą od wybranego wariantu, zakresu ochrony oraz wartości instalacji. Umowa może zawierać szacunkowe dane na temat składki ubezpieczeniowej lub rekomendować określone rozwiązanie.

Podsumowanie

Podpisanie umowy na montaż instalacji fotowoltaicznej jest kluczowym etapem całej inwestycji. Warto poświęcić czas na dogłębną analizę jej postanowień, aby zminimalizować ryzyko problemów na etapie realizacji projektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie techniczne, gwarancji, płatności oraz zabezpieczeń prawnych inwestora. Dobrze przygotowana umowa pozwoli uniknąć nieporozumień i zwiększy szanse na terminowe wykonanie montażu zgodnie z oczekiwaniami. W efekcie przełoży się to na bezproblemowe korzystanie z instalacji i produkcję ekologicznego prądu przez lata.

Najczęściej zadawane pytania

Standardowy okres gwarancji na montaż instalacji fotowoltaicznej to 2 lata. Dłuższa gwarancja to lepsza ochrona interesów inwestora. Gwarancja producenta na kluczowe podzespoły jak panele i falownik wynosi zwykle 5-10 lat.

Nie zaleca się wypłacania 100% wynagrodzenia za montaż przed realizacją prac. Najlepiej rozłożyć płatność na 3-4 etapy w miarę postępu montażu. Chroni to przed nieuczciwymi firmami.

Warto sprawdzić doświadczenie firmy, referencje, uprawnienia monterów oraz opinie w internecie. Pomoże to ocenić rzetelność i profesjonalizm potencjalnego wykonawcy montażu.

Umowa powinna precyzyjnie regulować kwestie gwarancji, serwisu, kar umownych za opóźnienia i harmonogramu prac. Ważne są też zapisy dotyczące warunków płatności i odbiorów częściowych.

Zalecane jest ubezpieczenie instalacji PV np. poprzez rozszerzenie polisy mieszkania/domu. Można też wykupić odrębną polisę PV lub ubezpieczenie OZE. Chroni to przed skutkami zdarzeń losowych.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
  3. Jak działa i do czego służy licznik energii z fotowoltaiki?
  4. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
  5. Jak przebiega odbiór techniczny instalacji fotowoltaicznej?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski

Jako pasjonat fotowoltaiki, przemierzam promieniste szlaki słoneczne w poszukiwaniu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Na blogu odkryjecie nie tylko techniczne aspekty paneli fotowoltaicznych, ale także inspiracje, jak integrować zrównoważoną energię słoneczną z codziennym życiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 2

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły