Nowa firma serwisująca morskie farmy wiatrowe uzyskała zgodę urzędu

Nowa firma serwisująca morskie farmy wiatrowe uzyskała zgodę urzędu
Autor Maja Kołodziej
Maja Kołodziej15.12.2023 | 7 min.

Nowa spółka joint venture świadcząca usługi serwisowania morskich farm wiatrowych na Bałtyku otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rozpoczęcie działalności. W jej skład wejdą Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen oraz kanadyjska firma Northland Power, które połączą swoje kompetencje i doświadczenie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Nowe przedsiębiorstwo będzie odpowiadać m.in. za zarządzanie infrastrukturą farm wiatrowych, aktywami komercyjnymi oraz kwestiami BHP i ochrony środowiska.

Nowa spółka joint venture

Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen i kanadyjska firma Northland Power utworzą w Polsce wspólną spółkę joint venture, która będzie świadczyć usługi serwisowania morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Nowe przedsiębiorstwo otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rozpoczęcie działalności.

Strony zamierzają wykorzystać doświadczenie i kompetencje swoich zespołów, aby zapewniać wyspecjalizowane usługi dla rozwijającego się sektora offshore w Polsce. Ich celem jest stworzenie silnego podmiotu, który będzie w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalną obsługę morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Zakres działalności

Nowa spółka joint venture będzie odpowiadać za szereg kluczowych zadań związanych z funkcjonowaniem morskich farm wiatrowych. Należą do nich m.in. techniczne zarządzanie infrastrukturą, administrowanie aktywami komercyjnymi oraz kwestie BHP i ochrony środowiska.

Dzięki połączeniu doświadczeń obu firm, nowy podmiot będzie w stanie zapewnić kompleksową i wysokiej jakości obsługę inwestycji w morską energetykę wiatrową. Przełoży się to na większą niezawodność i efektywność funkcjonowania farm wiatrowych na Bałtyku.

Usługi serwisowania morskich farm

Morska energetyka wiatrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi odnawialnych źródeł energii, także w Polsce. Po uruchomieniu pierwszych inwestycji pojawi się zapotrzebowanie na wyspecjalizowane firmy, które będą świadczyć usługi serwisowe i utrzymaniowe.

Nowo powstała spółka joint venture Energi Wytwarzanie i Northland Power odpowie na to zapotrzebowanie. Dzięki połączeniu polskiego doświadczenia w zakresie lądowej energetyki wiatrowej i globalnej wiedzy kanadyjskiego partnera w obszarze morskim, firma będzie w stanie zapewnić najwyższy poziom obsługi farm wiatrowych na Bałtyku.

Zakres usług

Spółka joint venture planuje świadczyć kompleksowe usługi serwisowe i utrzymaniowe obejmujące m.in. bieżącą konserwację turbin i infrastruktury elektroenergetycznej, usuwanie awarii oraz remonty i modernizacje mające na celu maksymalizację wydajności farm wiatrowych.

Firma zamierza także prowadzić zaawansowany monitoring techniczny oraz zdalną diagnostykę w celu wykrywania potencjalnych problemów i zapobiegania nieplanowanym przestojom. Pozwoli to utrzymywać wysoką dostępność morskich elektrowni wiatrowych przez cały okres ich funkcjonowania.

Czytaj więcej: Jak rozliczać nadwyżki energii z fotowoltaiki? Możliwości i opłacalność.

Kompetencje i doświadczenie zespołów

Energa Wytwarzanie jest doświadczonym producentem zielonej energii z lądowych farm wiatrowych, posiadającym odpowiednie zasoby ludzkie i zaplecze techniczne. Firma od 15 lat z powodzeniem zarządza tego typu inwestycjami, dzięki czemu nabyła cenne kompetencje w zakresie serwisowania i utrzymania turbin wiatrowych oraz infrastruktury towarzyszącej.

Northland Power z kolei jest światowym liderem m.in. w obszarze budowy i eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych. Kanadyjska firma z powodzeniem realizuje tego typu projekty w Europie, dysponując specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w serwisowaniu farm offshore.

Efekt synergii

Połączenie polskich i globalnych kompetencji w ramach nowej spółki joint venture pozwoli stworzyć zespół o unikalnych kwalifikacjach, gotowy sprostać wyzwaniom związanym z obsługą morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Dzięki efektowi synergii możliwe będzie świadczenie wysokiej jakości usług dla całego sektora offshore wind w regionie.

Pozwoli to zmaksymalizować niezawodność i efektywność eksploatowanych inwestycji, a w konsekwencji zwiększyć produkcję czystej energii elektrycznej z wiatru na Morzu Bałtyckim, przyczyniając się do realizacji celów transformacji energetycznej Polski.

Zarządzanie infrastrukturą i aktywami

Nowa firma serwisująca morskie farmy wiatrowe uzyskała zgodę urzędu

Jednym z głównych obszarów działalności nowo utworzonej spółki joint venture Energi Wytwarzanie i Northland Power będzie zarządzanie infrastrukturą techniczną farm wiatrowych oraz powiązanymi aktywami komercyjnymi.

Obejmie to m.in. administrowanie turbinami wiatrowymi, stacjami elektroenergetycznymi, okablowaniem i systemem transmisji danych. Firma zintegruje te elementy w spójny system, dbając o ich sprawne funkcjonowanie i wzajemną kompatybilność.

Zarządzanie infrastrukturą MFW Zarządzanie aktywami komercyjnymi
- turbiny wiatrowe - optymalizacja produkcji i przychodów
- stacje elektroenergetyczne - analizy techniczno-ekonomiczne
- okablowanie i transmisja danych - rozliczenia umów sprzedaży energii

Pozwoli to maksymalizować efektywność i zyski z eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania. Jest to kluczowe z punktu widzenia opłacalności tego rodzaju przedsięwzięć.

Strategia morskich farm w ORLEN2030

Morska energetyka wiatrowa odgrywa istotną rolę w strategii koncernu Orlen, który do 2030 r. zamierza dysponować ponad 6 GW zainstalowanej mocy w farmach wiatrowych na Bałtyku. Jest to zgodne z globalnymi trendami odchodzenia od konwencjonalnych źródeł energii na rzecz zero- i niskoemisyjnych technologii.

Morska energetyka wiatrowa jest jednym z filarów strategii ORLEN2030. Grupa chce do końca dekady mieć ponad 6 GW mocy zainstalowanej w offshore wind, co oznacza wielomiliardowe inwestycje i setki miejsc pracy w kraju.

Uruchomienie pierwszej farmy Baltic Power o mocy ok. 1,2 GW planowane jest w 2026 r. Koncern podjął już finalną decyzję inwestycyjną w tej sprawie. Dodatkowo Orlen otrzymał w tym roku koncesje na budowę 5 kolejnych inwestycji offshore o łącznej mocy przekraczającej 5 GW.

Oznacza to ogromne możliwości rozwojowe dla polskich firm specjalizujących się w usługach serwisowych. Dlatego powstanie spółki Energi Wytwarzanie i Northland Power jest niezwykle istotnym krokiem w kierunku zbudowania krajowego łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej.

Potencjał Bałtyku do rozwoju offshore

Morze Bałtyckie posiada doskonałe warunki do produkcji czystej energii elektrycznej z wiatru - stosunkowo płytkie wody, korzystne wietrzność oraz bliskość odbiorców energii. Dlatego morska energetyka wiatrowa ma tutaj ogromny potencjał.

Szacuje się, że na polskich obszarach morskich Bałtyku możliwe jest uruchomienie farm wiatrowych o łącznej mocy nawet kilkudziesięciu GW do 2050 r. Stanowiłoby to znaczący udział w bilansie elektroenergetycznym kraju i przyczyniło się do realizacji celów neutralności klimatycznej.

  • Korzystne warunki wietrzne i hydrologiczne Morza Bałtyckiego
  • Bliskość odbiorców wytworzonej energii elektrycznej
  • Możliwy rozwój sektora offshore rzędu kilkudziesięciu GW do 2050 r.

Aby to osiągnąć, niezbędne jest jednak wsparcie ze strony wyspecjalizowanych firm serwisowych. Nowa spółka Energi Wytwarzanie i Northland Power ma ambicję odegrać wiodącą rolę w budowaniu lokalnego łańcucha dostaw oraz zapewnieniu najwyższej jakości obsługi planowanych inwestycji w morską energetykę wiatrową na Bałtyku.

Podsumowanie

Energa Wytwarzanie i kanadyjska firma Northland Power utworzą wspólną spółkę joint venture świadczącą usługi serwisowania morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Połączą swoje kompetencje i globalne doświadczenie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, aby zapewniać wyspecjalizowane usługi dla rozwijającego się sektora offshore wind w Polsce.

Nowa firma będzie odpowiadać m.in. za zarządzanie infrastrukturą i aktywami komercyjnymi farm wiatrowych, a także kwestie BHP i ochrony środowiska. Pozwoli to zmaksymalizować niezawodność i efektywność eksploatowanych inwestycji, zwiększając produkcję zielonej energii na Bałtyku.

Jest to zgodne ze strategią Orlenu, który do 2030 r. zamierza posiadać ponad 6 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych. Stwarza to ogromne szanse dla polskich firm usługowych i całego lokalnego łańcucha dostaw w obszarze offshore.

Morze Bałtyckie ma doskonałe warunki do rozwoju tego sektora. Szacuje się, że potencjał morskiej energetyki wiatrowej sięga nawet kilkudziesięciu GW do 2050 r. Nowa spółka joint venture chce aktywnie wspierać ten proces, oferując najwyższej jakości usługi serwisowe.

Najczęściej zadawane pytania

Nowa spółka będzie świadczyć kompleksowe usługi serwisowania i utrzymania morskich farm wiatrowych, w tym m.in. zarządzanie infrastrukturą techniczną, administrowanie aktywami komercyjnymi, usuwanie awarii oraz prace modernizacyjne.

Dzięki połączeniu doświadczeń Energi Wytwarzanie i Northland Power nowy podmiot zapewni wysokiej jakości obsługę inwestycji, co przełoży się na większą niezawodność i efektywność funkcjonowania morskich farm wiatrowych.

Według strategii ORLEN2030 koncern do 2030 r. zamierza posiadać ponad 6 GW mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej, stwarzając ogromne możliwości rozwoju dla polskich firm usługowych.

Ze względu na korzystne warunki naturalne, szacuje się, że na Bałtyku możliwy jest rozwój sektora offshore wind rzędu nawet kilkudziesięciu GW do 2050 r., co będzie wymagało zaangażowania wyspecjalizowanych firm serwisowych.

Zwiększenie produkcji energii z wiatru na morzu przyczyni się do realizacji celów transformacji energetycznej Polski i uniezależnienia od konwencjonalnych surowców, a jednocześnie wpłynie pozytywnie na gospodarkę i rynek pracy.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
  3. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
  4. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
  5. Monitoring instalacji fotowoltaicznej - po co jest potrzebny?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Maja Kołodziej
Maja Kołodziej

Jestem audytorem energetycznym, specjalizuję się w fotowoltaice. Dzielę się na blogu poradami dotyczącymi projektowania, montażu i serwisowania systemów PV. Pomagam w doborze optymalnych rozwiązań.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły