Nowe standardy umów PPA dla mniejszych odbiorców energii

Nowe standardy umów PPA dla mniejszych odbiorców energii
Autor Maja Kołodziej
Maja Kołodziej23.03.2024 | 9 min.

Nowe standardy umów PPA dla mniejszych odbiorców energii stają się coraz bardziej pożądane w obliczu rosnących cen energii i potrzeby zabezpieczenia dostaw zielonej energii. Dotychczas te długoterminowe umowy na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł były domeną głównie dużych przedsiębiorstw. Jednak wraz ze wzrostem zainteresowania mniejszych firm, pojawiła się potrzeba opracowania standardowych wzorców umownych, które ułatwiłyby im korzystanie z tego rozwiązania.

Korzyści umów PPA dla małych odbiorców energii

Umowy PPA (Power Purchase Agreement) na zakup energii odnawialnej zyskują coraz większą popularność wśród firm różnej wielkości. Choć dotychczas były domeną głównie dużych odbiorców przemysłowych, to obecnie dostrzegają je również mali odbiorcy energii. Wynika to z licznych korzyści, jakie niosą ze sobą tego typu kontrakty.

Po pierwsze, umowy PPA umożliwiają zabezpieczenie cen energii na długi okres, nawet do 12 lat. W czasach rosnących i niestabilnych cen na rynku energii elektrycznej jest to olbrzymia zaleta, pozwalająca na zaplanowanie wydatków i uniknięcie nieprzewidzianych wzrostów kosztów. Ponadto kontrakty te zazwyczaj oferują ceny zielonej energii niższe od cen rynkowych, co bezpośrednio przekłada się na oszczędności dla odbiorcy.

Drugim kluczowym atutem jest możliwość przejścia na energię odnawialną i ograniczenie śladu węglowego firmy. Przyczynia się to do realizacji celów zrównoważonego rozwoju i wymogów w zakresie ESG, które coraz częściej muszą spełniać współczesne przedsiębiorstwa. Dla małych firm będące "eko" może być także świetnym narzędziem marketingowym i sposobem na wyróżnienie się na tle konkurencji.

Dodatkowe korzyści dla małych odbiorców

Nie bez znaczenia jest także fakt, że zawarcie umowy PPA na zakup zielonej energii nie wymaga od małego przedsiębiorstwa ponoszenia kosztów inwestycyjnych na budowę własnych instalacji OZE. Jednocześnie przedsiębiorca zyskuje gwarancję pochodzenia energii z certyfikowanych źródeł odnawialnych. Co więcej, długoterminowa umowa pozwala zapewnić stabilność dostaw i uniknąć częstych zmian dostawcy.

Zakup zielonej energii w ramach umowy PPA to często jedyny realny sposób na szybką dekarbonizację działalności małych i średnich firm. Pozwala ograniczyć koszty energii elektrycznej i spełnić coraz wyższe wymagania rynkowe dotyczące zrównoważonego rozwoju. - ekspert rynku OZE

Wyzwania umów PPA dla małych odbiorców energii

Choć korzyści z umów PPA są dla małych odbiorców nie do przecenienia, to jednak pojawia się także szereg wyzwań związanych z tego typu kontraktami. Dotychczas były one domeną głównie największych przedsiębiorstw, które dysponują odpowiednimi zasobami prawnymi i finansowymi do negocjowania tak złożonych umów.

Kluczową przeszkodą dla mniejszych firm może być skomplikowany proces przygotowania i zawierania kontraktu PPA. Wymaga on dogłębnej analizy potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa, oszacowania wolumenu i okresu umowy oraz szczegółowych negocjacji zapisów kontraktu z wytwórcą energii. Oprócz tego niezbędne jest zapewnienie wystarczających zabezpieczeń finansowych, by móc wywiązać się z długoterminowych zobowiązań płatniczych.

Wyzwaniem dla małych odbiorców może być więc brak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tym obszarze. Dodatkowo sami wytwórcy zielonej energii często nie dostrzegają potencjału mniejszych firm i nie przygotowują dla nich dedykowanych ofert. Dlatego tak istotne staje się opracowanie standardowych wzorców umownych, dostosowanych do możliwości i specyfiki małych przedsiębiorstw.

Czytaj więcej: Zmiany w prawie dla klastrów energii. Czego zabrakło?

Standardy umów PPA dostosowane do małych odbiorców

Choć jak dotąd nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący wzorzec umowy PPA, to coraz częściej mówi się o potrzebie opracowania standardów, które ułatwiłyby małym firmom zawieranie tego typu kontraktów. Umożliwiłoby to szybsze i łatwiejsze negocjacje, z jasnymi i przejrzystymi zasadami dla obu stron umowy.

Standardowe umowy PPA dla małych odbiorców energii powinny charakteryzować się przede wszystkim prostotą i przystępnością. Należałoby w nich zawrzeć tylko kluczowe zapisy dotyczące ceny energii, okresu trwania kontraktu, wolumenu dostaw oraz zasad rozliczania. Wszystkie pozostałe, zbędne szczegóły można byłoby pominąć lub uprościć.

 • Krótszy, elastyczny okres obowiązywania kontraktu (np. 3-5 lat)
 • Możliwość zakupu mniejszych ilości energii OZE
 • Ograniczone wymagania dotyczące zabezpieczeń finansowych
 • Przejrzyste zasady wyceny energii i rozliczania
 • Prosty język i uproszczone zapisy umowne

Ustandaryzowane wzorce umów PPA powinny być opracowane przy udziale organizacji branżowych, które najlepiej znają specyfikę i potrzeby małych firm. Wspólna praca nad standardami mogłaby się przyczynić do ich powszechnej akceptacji i ułatwić ich wdrożenie na rynku.

Rola organizacji branżowych w tworzeniu standardów

Zdjęcie Nowe standardy umów PPA dla mniejszych odbiorców energii

Niezwykle istotną rolę w procesie opracowywania i upowszechniania standardów umów PPA dla małych odbiorców energii mają do odegrania organizacje i stowarzyszenia branżowe. Doskonale znają one specyfikę rynku OZE, jego możliwości i bariery rozwoju. Co więcej, dbają o interesy zarówno wytwórców, jak i odbiorców zielonej energii.

Już dziś niektóre organizacje, jak na przykład Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), pracują nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby na zawieranie umów PPA przez mniejsze podmioty, takie jak samorządy. Wskazują jednocześnie najważniejsze cechy, jakie powinny charakteryzować standardowy wzorzec kontraktu dla małych firm.

Cechy standardowej umowy PPA dla małych odbiorców wg PSEW
Krótszy okres obowiązywania (8-10 lat)
Możliwość zakupu mniejszych wolumenów energii
Uproszczone zapisy i przejrzysty język umowy
Elastyczne podejście do wymogów bankowalności odbiorcy

Dzięki zaangażowaniu branżowych organizacji, które rozumieją specyfikę małych firm i ich potrzeby, możliwe będzie opracowanie wzorców umownych odpowiadających realiom tego sektora rynku. Powinno się to przyczynić do upowszechnienia umów PPA i ułatwić małym odbiorcom zakup energii odnawialnej na preferencyjnych warunkach.

Elastyczność umów PPA dla różnych odbiorców energii

Choć dostosowanie standardów umów PPA do możliwości mniejszych odbiorców wydaje się kluczowe, to jednocześnie nie należy zapominać o elastyczności tego rozwiązania. Inne oczekiwania i preferencje będą mieli mikroprzedsiębiorcy, inne średnie firmy, a jeszcze inne duże korporacje.

Z tego względu oprócz ogólnego, podstawowego wzorca umowy PPA dla małych firm, należałoby rozważyć wprowadzenie kilku wariantów rozwiązań - np. z krótszym lub dłuższym okresem obowiązywania, z innymi wymogami dotyczącymi zabezpieczeń płatności czy sposobem rozliczania. Pozwoliłoby to lepiej dostosować się do indywidualnych potrzeb poszczególnych grup odbiorców.

Nie bez znaczenia pozostaje też możliwość modyfikacji zapisów umownych bezpośrednio przez strony kontraktu. W ten sposób np. większe małe firmy mogłyby negocjować bardziej złożone zapisy, zbliżone do tych zawieranych przez duże przedsiębiorstwa. Z kolei mikroprzedsiębiorcy mieliby szansę na maksymalne uproszczenie umowy i ograniczenie jej wyłącznie do kluczowych zapisów.

Indywidualne dopasowanie oferty

Elastyczność w podejściu do umów PPA powinna objąć także możliwość indywidualnego dopasowania oferty przez wytwórców energii odnawialnej. Przykładowo, mogliby oni proponować mniejszym odbiorcom zakup energii w niewielkich pakietach czy z minimalnym długoterminowym zobowiązaniem. Zachęcałoby to firmy do pierwszych prób z zieloną energią i stopniowego budowania doświadczeń na tym rynku.

Wsparcie prawne i finansowe dla małych PPA

Sukces upowszechnienia umów PPA wśród małych odbiorców energii odnawialnej będzie w dużej mierze zależał od systemowego wsparcia, jakiego udzieli się tym przedsiębiorstwom. Oprócz wypracowania standardów umownych, niezbędna może okazać się także pomoc prawna i finansowa dla mniejszych firm.

W przypadku aspektów prawnych, zasadne wydaje się stworzenie wzorców dokumentacji i poradników, które w przystępny sposób wyjaśniałyby najważniejsze kwestie związane z zawieraniem umów PPA. Przyczyniłoby się to do lepszego zrozumienia tematyki i pomogłoby małym firmom przygotować się do negocjacji.

 • Darmowe wzorce umów PPA i dokumentacji
 • Poradniki prawne dot. zagadnień PPA
 • Bezpłatne konsultacje eksperckie

Jednocześnie nie można zapominać o wsparciu finansowym dla małych przedsiębiorców. Mogłoby ono polegać na ułatwieniach w dostępie do finansowania zewnętrznego, gwarancjach płatniczych czy dofinansowaniu zabezpieczeń wymaganych przez wytwórców OZE. W ten sposób mniejsze firmy łatwiej mogłyby sprostać wymaganiom bankowalności kontraktów PPA.

Szeroki wachlarz narzędzi wsparcia prawnego i finansowego dla małych odbiorców energii odnawialnej na pewno zachęciłby je do korzystania z opcji zakupu zielonej energii na preferencyjnych warunkach. Powinno się to przełożyć na wzrost udziału proekologicznych źródeł energii oraz ułatwić małym firmom transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie

Upowszechnienie umów PPA wśród małych odbiorców energii jest kluczowe dla rozwoju rynku zielonej energii i transformacji firm w kierunku zrównoważonego rozwoju. Choć kontrakty te były początkowo domeną dużych odbiorców przemysłowych, to obecnie dostrzegają korzyści z nich płynące również mniejsze przedsiębiorstwa. Wymaga to jednak opracowania standardowych wzorców umownych, dostosowanych do ich specyfiki.

Stworzenie elastycznych, prostych wzorców umów PPA dla małych firm, przy wsparciu organizacji branżowych, może znacząco ułatwić im zakup energii odnawialnej. Kluczowe będzie także zapewnienie odpowiedniego wsparcia prawnego i finansowego dla mniejszych podmiotów. W ten sposób umożliwi się im transformację w kierunku proekologicznych źródeł zasilania i realizację celów zrównoważonego rozwoju.

5 Podobnych Artykułów

 1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
 2. Ekstra możliwość na samochód elektryczny dla Polaków! Nowe dopłaty wprowadzane
 3. Największa fabryka paneli fotowoltaicznych w Europie: co to oznacza dla Polski?
 4. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
 5. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Maja Kołodziej
Maja Kołodziej

Jestem audytorem energetycznym, specjalizuję się w fotowoltaice. Dzielę się na blogu poradami dotyczącymi projektowania, montażu i serwisowania systemów PV. Pomagam w doborze optymalnych rozwiązań.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły