Pierwsze prognozy produkcji energii z OZE 2024: co przyniesie przyszłość?

Pierwsze prognozy produkcji energii z OZE 2024: co przyniesie przyszłość?
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski24.02.2024 | 6 min.

Energia z odnawialnych źródeł energii odgrywa coraz większą rolę w Europie. Analitycy firmy Rystad Energy przygotowali prognozy produkcji energii z OZE w 2024 roku. Wynika z nich, że największy przyrost nastąpi w fotowoltaice, zwłaszcza w Niemczech. Wzrośnie też udział energii odnawialnej w ogólnym miksie energetycznym, przy jednoczesnym spadku wykorzystania paliw kopalnych. OZE mają w pełni pokryć wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Europie.

Produkcja energii z OZE w Europie w 2024 roku

Energia odnawialna odgrywa coraz większą rolę w Europie. Wynika to z unijnej polityki klimatycznej i celów redukcji emisji CO2. Analitycy przewidują, że w 2024 roku udział OZE w miksie energetycznym będzie rekordowo wysoki.

Firma Rystad Energy opublikowała prognozy dotyczące produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w Europie w 2024 roku. Wynika z nich, że nastąpi znaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2023. Głównie dzięki rozwojowi fotowoltaiki, ale także farm wiatrowych.

Eksperci szacują, że produkcja energii słonecznej wzrośnie aż o 50 TWh. To efekt przyrostu mocy zainstalowanej w panelach fotowoltaicznych, który w 2023 roku wyniósł rekordowe 60 GW. Jednocześnie prognozy na 2024 rok zakładają większe nasłonecznienie, co przełoży się na zwiększoną generację prądu z promieni słonecznych.

Z kolei wzrost produkcji energii wiatrowej szacowany jest na 38 TWh. To mniej niż w rekordowym pod tym względem 2023 roku, kiedy wyniósł 50 TWh. Niemniej nadal jest to znaczący przyrost, na który wpływ będą miały nowe farmy wiatrowe.

Dwukrotny wzrost fotowoltaiki w Niemczech

Kluczowym rynkiem dla rozwoju fotowoltaiki w Europie będą w 2024 roku Niemcy. Już w ubiegłym roku był to kraj z największym przyrostem nowych mocy PV, sięgającym 14 GW. Teraz analitycy spodziewają się ponad dwukrotnego wzrostu produkcji energii słonecznej u naszych zachodnich sąsiadów.

Sprzyjać temu mają zarówno rosnące moce zainstalowane, jak i prognozowane większe nasłonecznienie. W efekcie Niemcy zwiększą niezależność energetyczną i zmniejszą import energii elektrycznej z innych krajów. To ważny element transformacji niemieckiej energetyki w kierunku zeroemisyjnym.

W 2023 roku Niemcy stały się importerem netto energii, podczas gdy wcześniej były jej eksporterem. Winne temu były m.in. niska produkcja z OZE, wyłączanie elektrowni jądrowych i spadek wytwarzania z węgla. Aby zapewnić bezpieczeństwo, konieczna jest dywersyfikacja źródeł i wzrost udziału odnawialnych.

Rozwój PV w Niemczech

W ubiegłym roku w Niemczech przybyło 6,5 GW mocy PV w segmencie domowym. Pozwoli to zaspokoić roczne zapotrzebowanie 1,3 mln gospodarstw domowych. Kolejne 3,5 GW zainstalowano w sektorze komercyjnym i przemysłowym.

Dużą popularnością cieszą się małe instalacje na dachach i balkonach. Dają możliwość taniego i ekologicznego pozyskiwania energii na własne potrzeby, zwiększając lokalną niezależność energetyczną.

Wolniejsze tempo rozwoju energetyki wiatrowej

Choć wzrost udziału wiatru w europejskim miksie energetycznym będzie kontynuowany, to tempo rozwoju może być wolniejsze niż w latach ubiegłych. Wynika to m.in. z ograniczeń przestrzennych i infrastrukturalnych.

W 2024 roku, według Rystad Energy, można się spodziewać przyrostu mocy zainstalowanej w wietrze na poziomie ok. 25 GW. To znacznie mniej niż w rekordowym 2023 roku i poniżej potrzeb, by zrealizować cele klimatyczne UE.

Ograniczeniami dla nowych inwestycji są m.in. dostępność terenów, opór społeczny, a także przepustowość sieci elektroenergetycznych. Konieczne są zmiany legislacyjne ułatwiające rozwój morskich farm wiatrowych i modernizacja infrastruktury przesyłowej.

Kluczowe znaczenie morskiej energetyki wiatrowej

Podstawą dla dalszej ekspansji energetyki wiatrowej będą projekty realizowane na morzu. Dają dostęp do lepszego wietrza i nie napotykają na ograniczenia przestrzenne. Morze Bałtyckie ma duży potencjał w tym zakresie.

Aby go wykorzystać, konieczne są jednak zmiany legislacyjne, usprawniające procesy administracyjne i skracające czas inwestycji. Równie ważna jest rozbudowa sieci przesyłowych, aby przesłać wytworzoną na morzu energię do odbiorców.

OZE zaspokoi wzrost zapotrzebowania na energię

Według analityków wzrost produkcji z odnawialnych źródeł w 2024 roku pozwoli w pełni pokryć prognozowany niewielki wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Europie.

Oznacza to, że OZE zaspokoją dodatkowe potrzeby, nie będzie konieczności zwiększania wytwarzania z konwencjonalnych źródeł. Wręcz przeciwnie, ze względu na rosnącą podaż zielonej energii, możliwe będzie ograniczenie produkcji ze źródeł kopalnych.

– skomentował Vegard Wiik Vollset, analityk z firmy Rystad Energy. Podkreśla to strategiczne znaczenie odnawialnych źródeł energii dla bezpieczeństwa energetycznego i dekarbonizacji w UE.

Spadek wykorzystania paliw kopalnych

W 2024 roku analitycy spodziewają się kontynuacji spadku zapotrzebowania na energię elektryczną wytwarzaną z paliw kopalnych, choć w wolniejszym tempie niż w 2023 roku.

Prognozowane zmniejszenie produkcji z tych źródeł ma wynieść około 60 TWh. Dla porównania, w minionym roku spadek wyniósł aż 116 TWh i był największy w historii. To efekt rosnącego udziału OZE przy niewielkim wzroście całkowitego zapotrzebowania.

Źródło energii Zmiana produkcji (TWh)
Wiatr +38
Fotowoltaika +50
Paliwa kopalne -60

Jak wynika z tabeli, spadek wytwarzania z paliw kopalnych zostanie z nawiązką zrekompensowany przez OZE. Pozwoli to zmniejszyć emisje i import paliw.

Najwyższy udział OZE w historii

W efekcie opisanych zmian udział odnawialnych źródeł energii w całości produkcji energii elektrycznej w Europie będzie rekordowo wysoki. Szacuje się, że może osiągnąć około 45%. Dla porównania, w 2021 roku wynosił 38%.

Liderem pozostanie energetyka wodna z udziałem około 10-12%, ale najszybciej rozwijać się będą fotowoltaika i wiatr. Kluczowe znaczenie dla rozwoju OZE ma wsparcie regulacyjne i inwestycyjne ze strony UE.

Prognozy na 2024 rok pokazują, że transformacja energetyczna w Europie postępuje. Choć wciąż zbyt wolno, by osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Niezbędne jest utrzymanie wysokiego tempa rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii w kolejnych latach.

Podsumowanie

Analitycy przewidują znaczny wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Europie w 2024 roku, zwłaszcza z fotowoltaiki i wiatru. Sprzyjać temu mają rosnące moce zainstalowane i korzystne warunki pogodowe. Dzięki OZE zostanie zaspokojone całe dodatkowe zapotrzebowanie na energię, przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania paliw kopalnych. Udział zielonej energii w miksie elektroenergetycznym sięgnie historycznego maksimum na poziomie około 45%.

Prognozy pokazują, że transformacja energetyczna w kierunku odnawialnym postępuje, choć wciąż za wolno, by zrealizować cele neutralności klimatycznej. Konieczne jest utrzymanie wysokiego tempa rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii w nadchodzących latach.

Najczęstsze pytania

Największy przyrost produkcji energii elektrycznej prognozowany jest w fotowoltaice, szacowany na 50 TWh. Duży wzrost nastąpi także w energetyce wiatrowej - o 38 TWh. Pozostałe odnawialne źródła będą rosnąć wolniej.

Kluczowe znaczenie dla rozwoju fotowoltaiki będzie miał rynek niemiecki. W 2024 roku można się spodziewać ponad dwukrotnego wzrostu produkcji energii słonecznej u naszych zachodnich sąsiadów w stosunku do 2023 r.

Według prognoz wzrost produkcji z odnawialnych źródeł w pełni pokryje niewielki wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Europie. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie wytwarzania z paliw kopalnych.

Przewiduje się, że udział odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej w Europie sięgnie około 45%. Będzie to rekordowo wysoki poziom.

Niezbędne jest utrzymanie wysokiego tempa przyrostu zeroemisyjnych mocy wytwórczych, wsparcie regulacyjne i inwestycje ze strony UE. Tylko w ten sposób możliwa jest transformacja energetyczna i osiągnięcie neutralności klimatycznej.

5 Podobnych Artykułów

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Ekstra możliwość na samochód elektryczny dla Polaków! Nowe dopłaty wprowadzane
  3. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
  4. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
  5. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski

Jako pasjonat fotowoltaiki, przemierzam promieniste szlaki słoneczne w poszukiwaniu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Na blogu odkryjecie nie tylko techniczne aspekty paneli fotowoltaicznych, ale także inspiracje, jak integrować zrównoważoną energię słoneczną z codziennym życiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły