Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej - jakie wybrać i ile kosztuje?

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej - jakie wybrać i ile kosztuje?
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski21.09.2023 | 6 min.

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Montaż paneli słonecznych to jednak spora inwestycja, dlatego warto ją odpowiednio zabezpieczyć poprzez ubezpieczenie. W niniejszym artykule przybliżamy najważniejsze informacje na temat ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej - jakie rodzaje polis są dostępne, od czego chronią, jakie są koszty składek oraz jak je zoptymalizować.

Rodzaje ubezpieczeń instalacji fotowoltaicznej

Właściciele instalacji PV mogą wybrać spośród kilku rodzajów ubezpieczeń dostosowanych specjalnie do tego typu mienia. Najpopularniejsze to:

Ubezpieczenie od uszkodzeń i kradzieży

Chroni instalację oraz jej poszczególne elementy, takie jak panele, falowniki czy okablowanie, przed skutkami zdarzeń losowych (np. pożaru, uderzenia pioruna, huraganu, gradu, powodzi) oraz kradzieży.

Ubezpieczenie OC instalatora

Zabezpiecza przed finansowymi konsekwencjami błędów popełnionych przez instalatora podczas projektowania, montażu lub konserwacji instalacji. Chroni również przed roszczeniami osób trzecich w przypadku wyrządzenia szkody na ich mieniu lub zdrowiu.

Ubezpieczenie utraty zysków

Rekompensuje utracone korzyści finansowe wynikające z przerwy w działaniu instalacji spowodowanej np. uszkodzeniami w wyniku zdarzeń losowych. Dotyczy głównie instalacji wykorzystywanych komercyjnie.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej od uszkodzeń i kradzieży

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie mienia obejmuje zwykle następujące zdarzenia losowe:

 • pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego,
 • huragan, grad, lawina, napór śniegu,
 • deszcz nawalny, powódź, obejmujące również zalanie w wyniku topnienia mas śniegu,
 • upadek drzew lub masztów,
 • trzęsienie, osuwanie lub zapadanie ziemi,
 • uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie.

Ochrona obejmuje także akty wandalizmu oraz kradzież z włamaniem i rabunek. Niektórzy ubezpieczyciele oferują dodatkowo np. assistance w razie awarii instalacji.

Suma ubezpieczenia

Powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej instalacji, czyli kosztom jej naprawy, odbudowy lub zakupu nowej. Ustalana jest indywidualnie na podstawie parametrów technicznych konkretnej instalacji.

Składka ubezpieczeniowa

Uzależniona jest m.in od:

 • rodzaju i wielkości instalacji (moc, liczba paneli),
 • zastosowanych zabezpieczeń antykradzieżowych,
 • historii szkodowości,
 • okresu ubezpieczenia (najczęściej 12 miesięcy),
 • wysokości sumy ubezpieczenia i franszyzy redukcyjnej.

Średnio wynosi ok. 1-1,5% sumy ubezpieczenia rocznie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej instalatora

Odpowiedzialność za błędy montażowe

Ubezpieczenie OC chroni przed roszczeniami klientów z tytułu wadliwego montażu, który doprowadził np. do zwarcia, pożaru czy zalania. Obejmuje koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej w ten sposób instalacji PV.

Szkody w mieniu klienta

Instalator odpowiada również za szkody wyrządzone w mieniu klienta podczas wykonywania prac, np. uszkodzenie dachu, elewacji, sprzętu AGD. Ubezpieczenie pokrywa koszty naprawy lub odkupienia zniszczonego mienia.

Szkody na osobie

Ochrona obejmuje roszczenia poszkodowanych z tytułu uszczerbku na zdrowiu, który nastąpił w związku z pracami, np. upadek z dachu, porażenie prądem. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub rentę oraz pokrywa koszty leczenia.

Ubezpieczenie utraty zysku z instalacji fotowoltaicznej

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej - jakie wybrać i ile kosztuje?

Utrata zysku wskutek uszkodzenia instalacji

W przypadku unieruchomienia instalacji w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie rekompensujące utracone zyski z produkcji energii. Może ono rekompensować np. 100% zysku dziennego pomnożonego przez czas przestoju.

Utrata zysku z innych przyczyn

Niektórzy ubezpieczyciele rozszerzają ochronę również na przypadki przerwy w działaniu z powodu awarii niezwiązanej ze zdarzeniem losowym. Pozwala to uzyskać pełne pokrycie utraconych korzyści.

Wysokość odszkodowania

Ustalana jest indywidualnie na podstawie danych finansowych firmy i parametrów instalacji PV. Limity odszkodowania sięgają nawet kilkuset tys. zł na jedno zdarzenie. Okres odszkodowawczy wynosi zwykle do 12 miesięcy.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym

Specyfika instalacji na terenie gospodarstwa

Często zlokalizowane są na budynkach inwentarskich, oborach i chlewniach. Wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem uszkodzeń np. przez zwierzęta. Mogą występować także trudności z zabezpieczeniem przed kradzieżą ze względu na rozległy obszar gospodarstwa.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Oprócz standardowych zdarzeń losowych, warto rozszerzyć polisę o szkody wyrządzone przez zwierzęta. Część ubezpieczycieli oferuje też assistance w razie awarii oraz ubezpieczenie act of terroru (np. ataki ekoterrorystów).

Wysokość składki ubezpieczeniowej

Ze względu na większe ryzyko, składki dla instalacji w gospodarstwach rolnych są nieco wyższe niż w przypadku montażu na dachach domów jednorodzinnych. Warto jednak porównać oferty różnych firm.

Koszt ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej

Czynniki wpływające na wysokość składki

Najważniejsze to: rodzaj polisy, suma ubezpieczenia, moc i wielkość instalacji, zastosowane zabezpieczenia, dotychczasowa szkodowość oraz okres ubezpieczenia. Wybór wyższej franszyzy redukcyjnej obniża składkę.

Porównanie ofert różnych ubezpieczycieli

Warto porównać oferty kilku firm ubezpieczeniowych, gdyż różnią się one zakresem ochrony, wysokością składek i innymi warunkami. Można skorzystać z porównywarek internetowych.

Możliwości obniżenia kosztów ubezpieczenia

Oprócz wyboru wyższej franszyzy redukcyjnej, możliwe jest obniżenie składki przez kompleksowe ubezpieczenie, np. domu wraz z instalacją PV. Zniżki przysługują też za zabezpieczenia antywłamaniowe i przeciwpożarowe oraz brak szkodowości w przeszłości.

Podsumowanie

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej to niewielki, ale jakże istotny koszt, który pozwala uniknąć poważnych konsekwencji finansowych w przypadku uszkodzenia paneli słonecznych. Najważniejsze jest dostosowanie rodzaju i zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb, wielkości instalacji i miejsca jej zlokalizowania. Porównanie ofert różnych firm ubezpieczeniowych pomoże wybrać polisę o optymalnym stosunku zakresu ochrony do ceny. Kompleksowe ubezpieczenie domu i instalacji PV to dodatkowa oszczędność. Inwestując w fotowoltaikę, warto pamiętać o jej właściwym zabezpieczeniu.

Najczęściej zadawane pytania

Zdecydowanie tak. Standardowe ubezpieczenie nieruchomości nie obejmuje w pełni tego typu mienia. Konieczne jest specjalistyczne ubezpieczenie dostosowane do instalacji PV.

Średnio od 1 do 1,5% sumy ubezpieczenia rocznie. Dokładna składka zależy od wielu czynników i jest ustalana indywidualnie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej instalacji, czyli kosztom jej naprawy lub odbudowy. Najlepiej skonsultować się z ubezpieczycielem.

Nie, ale jego posiadanie zdecydowanie się opłaca. Chroni przed finansowymi skutkami błędów podczas montażu instalacji PV.

Najczęściej wybierane to ubezpieczenie od uszkodzeń i kradzieży, OC instalatora oraz ubezpieczenie utraty zysków z instalacji.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
 2. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
 3. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
 4. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
 5. Jak przebiega odbiór techniczny instalacji fotowoltaicznej?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski

Jako pasjonat fotowoltaiki, przemierzam promieniste szlaki słoneczne w poszukiwaniu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Na blogu odkryjecie nie tylko techniczne aspekty paneli fotowoltaicznych, ale także inspiracje, jak integrować zrównoważoną energię słoneczną z codziennym życiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły