Ważne sprawy dla właścicieli farm fotowoltaicznych - musisz o tym wiedzieć

Ważne sprawy dla właścicieli farm fotowoltaicznych - musisz o tym wiedzieć
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski30.05.2024 | 3 min.

Właściciele farm fotowoltaicznych! Coraz częstsze wyłączenia instalacji PV przez operatorów sieci to dla was dodatkowe wyzwania. Musicie dostosować się do poleceń redukcji mocy, bo grożą wysokie kary. Ale macie też prawo do rekompensat finansowych. Przyjrzyjmy się bliżej tym kwestiom, które mogą mieć duży wpływ na opłacalność waszych inwestycji.

Redukcje mocy farm fotowoltaicznych przez operatorów

Właściciele farm fotowoltaicznych muszą się liczyć z coraz częstszymi wyłączeniami i ograniczeniami fotowoltaiki ze strony operatorów sieci. Dzieje się tak, aby zbilansować system elektroenergetyczny, gdy nie ma innych środków regulacji.

Decyzje o wyłączeniach sieci zapadają zgodnie z instrukcjami ruchu i eksploatacji sieci. Polecenia przekazywane są zwykle za pośrednictwem dedykowanych systemów informatycznych operatorów.

W pierwszej kolejności redukowane są zwykle moce największych farm fotowoltaicznych. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki analizuje dokładne prawidłowości tego zjawiska w całym kraju.

Obowiązki właścicieli farm fotowoltaicznych przy redukcjach

Sytuacje wyłączeń instalacji wiążą się z dodatkowymi obowiązkami dla ich właścicieli. Wymagają zaangażowania ludzkich zasobów do zapewnienia bezpieczeństwa fotowoltaiki oraz płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Pracownicy obsługi technicznej muszą sprawdzić, czy wyłączone instalacje działają prawidłowo po ponownym uruchomieniu. Nierzadko odbywa się to w weekendy i wymaga dodatkowych prac oraz pomiarów.

Właściciele muszą też wypełniać formalności związane z rozliczaniem rekompensat finansowych za wymuszone przestoje. Złożenie wniosku, obliczenie kwot - to wszystko generuje dodatkowe obowiązki.

  • Niezastosowanie się do poleceń wyłączeń przez operatora może grozić karą finansową od 10 tys. zł do 15% przychodu z poprzedniego roku.

Czytaj więcej: Nowe przepisy zmieniają rozwój projektów fotowoltaicznych: Eksperci wyjaśniają, co warto wiedzieć

Rekompensaty finansowe za wyłączenia fotowoltaiki

Zdjęcie Ważne sprawy dla właścicieli farm fotowoltaicznych - musisz o tym wiedzieć

Właściciele wyłączonych instalacji mają prawo do ubiegania się o rekompensaty finansowe z tytułu tzw. nierynkowego redysponowania. Ich wartość obliczana jest na podstawie strat poniesionych przez wytwórcę.

Przy wyliczaniu rekompensaty bierze się pod uwagę przede wszystkim ilość niewytworzonej energii elektrycznej oraz niepozyskane świadectwa pochodzenia. Inaczej oblicza się rekompensatę dla wytwórców korzystających z systemów wsparcia, a inaczej dla tych działających wyłącznie na zasadach rynkowych.

Przewidziana jest ścieżka odwoławcza, jeśli właściciel jest niezadowolony z naliczonej rekompensaty. Środki uzyskane w ten sposób nie stanowią jednak pomocy publicznej.

Redysponowanie farm fotowoltaicznych to zjawisko, którego skala będzie rosła wraz z rozwojem energetyki odnawialnej w Polsce. Konieczne są więc rozwiązania zwiększające elastyczność sieci, takie jak inwestycje w magazyny energii.

Najczęstsze pytania

Wyłączenia farm PV są konieczne do zbilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego, gdy brakuje innych środków regulacji. Operatorzy sięgają po nie jako ostateczne rozwiązanie w celu zrównoważenia podaży i popytu na energię elektryczną.

Brak reakcji na dyspozycje operatora systemu może skutkować nałożeniem kary finansowej od 10 tys. zł do kwoty stanowiącej 15% przychodu właściciela farmy PV z poprzedniego roku podatkowego. Odstąpienie od poleceń może więc być bardzo kosztowne.

Rekompensata bazuje na stratach poniesionych przez właściciela instalacji, czyli głównie na ilości niewytworzonej energii elektrycznej oraz niepozyskanych świadectwach pochodzenia. Sposób wyliczenia różni się w zależności od systemu wsparcia, z którego korzysta dana instalacja.

Przepisy unijne konstruują rekompensaty za redysponowanie w taki sposób, aby nie stanowiły one niedozwolonej pomocy publicznej naruszającej zasady konkurencji w UE. Środki te mają wyrównywać straty właścicielom instalacji.

Po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku do operatora systemu przysługuje 14 dni na uzupełnienie dokumentacji. Następnie wypłata rekompensaty powinna nastąpić w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury przez operatora.

5 Podobnych Artykułów

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Ekstra możliwość na samochód elektryczny dla Polaków! Nowe dopłaty wprowadzane
  3. Największa fabryka paneli fotowoltaicznych w Europie: co to oznacza dla Polski?
  4. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
  5. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski

Jako pasjonat fotowoltaiki, przemierzam promieniste szlaki słoneczne w poszukiwaniu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Na blogu odkryjecie nie tylko techniczne aspekty paneli fotowoltaicznych, ale także inspiracje, jak integrować zrównoważoną energię słoneczną z codziennym życiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły