Właściciele małych instalacji OZE muszą złożyć sprawozdanie do URE

Właściciele małych instalacji OZE muszą złożyć sprawozdanie do URE
Autor Alek Kalinowski
Alek Kalinowski16.02.2024 | 5 min.

Właściciele małych instalacji OZE muszą do końca stycznia złożyć półroczne sprawozdanie do Urzędu Regulacji Energetyki. Jest to obowiązek wynikający z przepisów, a za jego niedopełnienie grozi kara finansowa. Sprawozdanie dotyczy m.in. ilości wytworzonej energii elektrycznej i sprzedanej przez daną instalację OZE. W artykule wyjaśniono, kto dokładnie musi przesłać sprawozdanie do URE, jakie informacje powinno ono zawierać oraz jaka kara grozi za niezłożenie go w terminie.

Obowiązek złożenia sprawozdania do URE

Właściciele małych instalacji OZE są zobowiązani do przekazywania okresowych sprawozdań do Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Jest to ustawowy obowiązek wynikający z przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Sprawozdania należy składać do URE w formie pisemnej lub elektronicznej. Ich celem jest dostarczenie informacji na temat funkcjonowania danej instalacji OZE - m.in. ilości wytworzonej w niej energii czy rodzaju wykorzystywanego paliwa.

Dane zawarte w sprawozdaniach posłużą URE do monitorowania rynku energetyki odnawialnej. Urząd wykorzystuje je również do sporządzania zestawień i analiz dotyczących małych instalacji OZE w Polsce.

Niezłożenie sprawozdania lub przekazanie nieprawdziwych informacji grozi karą finansową. Dlatego warto pamiętać o tym obowiązku i terminowo przesyłać wymagane dane do URE.

Termin na złożenie półrocznego sprawozdania

Sprawozdania do URE należy składać dwa razy w roku - po zakończeniu każdego półrocza kalendarzowego. Oznacza to następujące terminy:

 • do 31 lipca - za pierwsze półrocze danego roku,
 • do 31 stycznia - za drugie półrocze roku poprzedniego.

Aktualnie mija termin na przekazanie sprawozdania za drugie półrocze 2022 r. - właściciele małych instalacji OZE powinni je złożyć do URE do 31 stycznia 2023 r.

Niedotrzymanie terminu może skutkować nałożeniem kary finansowej, dlatego warto zaplanować sobie odpowiednio wcześniej sporządzenie i wysłanie dokumentu.

Czytaj więcej: Nowa firma serwisująca morskie farmy wiatrowe uzyskała zgodę urzędu

Kto musi złożyć sprawozdanie do URE

Obowiązek złożenia okresowego sprawozdania do URE spoczywa na właścicielach małych instalacji OZE, które zostały wpisane do prowadzonego przez Urząd Rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Dotyczy to następujących podmiotów:

 • osób fizycznych,
 • przedsiębiorców,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • spółdzielni.

Jeśli dana mała instalacja OZE nie została zarejestrowana w URE, to jej właściciel nie ma obowiązku raportowania do Urzędu.

Zakres informacji w sprawozdaniu do URE

Właściciele małych instalacji OZE muszą złożyć sprawozdanie do URE

Sprawozdanie do URE powinno zawierać szereg istotnych informacji na temat funkcjonowania danej małej instalacji OZE w okresie sprawozdawczym. Należy w nim ująć m.in.:

 • całkowitą ilość wytworzonej energii elektrycznej,
 • ilość energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu,
 • rodzaje i ilości zużytych paliw do produkcji energii elektrycznej,
 • informacje o odbiorcach końcowych zakupionej energii elektrycznej.

Dane w sprawozdaniu powinny być wyrażone w megawatogodzinach (MWh) lub gigadżulach (GJ).

Warto zadbać o kompletność i rzetelność przekazywanych informacji, aby uniknąć dodatkowych pytań ze strony URE i ewentualnych konsekwencji.

Możliwość kontroli ze strony URE

URE ma prawo kontrolowania właścicieli małych instalacji OZE pod kątem wywiązywania się z obowiązków, w tym przekazywania okresowych sprawozdań.

W ramach kontroli Urząd może:

 • żądać okazania dokumentów dotyczących instalacji,
 • wzywać do złożenia wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą,
 • dokonywać oględzin instalacji w obecności kontrolowanego.

Niewykonanie obowiązków nałożonych przez URE w trakcie kontroli grozi karą pieniężną.

Kara za niezłożenie sprawozdania w terminie

Urząd Regulacji Energetyki może nałożyć karę pieniężną na właściciela małej instalacji OZE w przypadku, gdy:

 • nie złoży on sprawozdania w terminie,
 • poda w sprawozdaniu nieprawdziwe informacje.

Maksymalna wysokość kary wynosi 1000 zł. Prezes URE decyduje o konkretnej kwocie, biorąc pod uwagę stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasowe zachowanie wytwórcy.

Aby uniknąć finansowych konsekwencji, warto pamiętać o terminowym raportowaniu do URE oraz rzetelnym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnianiu sprawozdania.

Podsumowanie

Właściciele małych instalacji OZE mają obowiązek składania okresowych sprawozdań do Urzędu Regulacji Energetyki. Sprawozdania te zawierają m.in. dane na temat ilości wytworzonej energii w danej instalacji OZE. Należy je składać dwa razy w roku - za każde półrocze, w terminie do 31 lipca oraz 31 stycznia. Przekazanie nieprawdziwych informacji lub niezłożenie sprawozdania w terminie może skutkować nałożeniem kary finansowej przez URE.

Podsumowując, terminowe i rzetelne raportowanie do Urzędu Regulacji Energetyki jest ważnym obowiązkiem właścicieli małych instalacji OZE. Pozwala to uregulować formalności i uniknąć potencjalnych kar ze strony organu regulacyjnego.

5 Podobnych Artykułów

 1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
 2. Ekstra możliwość na samochód elektryczny dla Polaków! Nowe dopłaty wprowadzane
 3. Największa fabryka paneli fotowoltaicznych w Europie: co to oznacza dla Polski?
 4. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
 5. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Alek Kalinowski
Alek Kalinowski

Mam wieloletnie doświadczenie jako instalator systemów fotowoltaicznych. Na blogu wyjaśniam wszystkie techniczne aspekty związane z PV. Dzielę się praktyczną wiedzą w tym zakresie.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły