Czy warto inwestować w fotowoltaikę w bloku? Za i przeciw.

Czy warto inwestować w fotowoltaikę w bloku? Za i przeciw.
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski21.09.2023 | 6 min.

Instalacja paneli fotowoltaicznych w bloku mieszkalnym to coraz popularniejsze rozwiązanie, które może przynieść wymierne korzyści finansowe. Jednak warto dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty tej inwestycji, aby podjąć świadomą i opłacalną decyzję.

Korzyści z instalacji fotowoltaiki w bloku

Niższe rachunki za prąd

Podstawową zaletą montażu paneli fotowoltaicznych jest możliwość wytwarzania części zużywanej w mieszkaniu energii elektrycznej. Pozwala to zmniejszyć rachunki za prąd nawet o 60-80%, w zależności od wielkości instalacji i charakterystyki zużycia prądu w gospodarstwie domowym. Oszczędności są szczególnie widoczne latem, kiedy zużycie energii z własnych paneli jest największe.

Możliwość sprzedaży nadwyżek energii

Energię wytworzoną przez panele słoneczne można wykorzystać na własne potrzeby lub oddać do sieci dystrybucyjnej. System opustów i taryf gwarantowanych pozwala na uzyskanie korzyści finansowych ze sprzedaży nadwyżek prądu. Jest to szczególnie opłacalne w okresie letnim, kiedy produkcja energii jest większa niż zapotrzebowanie mieszkań.

Ekologia i niezależność energetyczna

Montaż paneli fotowoltaicznych pozwala na bardziej ekologiczne pozyskiwanie energii bez emisji zanieczyszczeń. Jest to istotny argument dla wielu inwestorów. Dodatkowo zwiększa niezależność od dostaw energii z sieci oraz wpływa na poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Budowa i koszty instalacji fotowoltaicznej

Elementy składowe systemu PV na dachu

Podstawowymi elementami instalacji fotowoltaicznej na dachu bloku są moduły fotowoltaiczne, falownik, konstrukcja montażowa oraz okablowanie i zabezpieczenia. Kluczowym parametrem jest moc i liczba paneli PV, które należy dobrać do dostępnej powierzchni i chłonności instalacji elektrycznej w mieszkaniu.

Optymalizacja układu paneli słonecznych

Aby zmaksymalizować produkcję energii, należy odpowiednio zaprojektować układ paneli. Ważny jest kierunek ich ustawienia, kąt nachylenia i unikanie zacienienia. W bloku trzeba też zwrócić uwagę na ograniczenia architektoniczne dachu oraz uzgodnić projekt z wspólnotą mieszkaniową.

Szacunkowe koszty montażu i eksploatacji

Koszt instalacji fotowoltaicznej w bloku to nakład rzędu 15-25 tys. zł przy mocy 2-4 kW. Do tego dochodzą wydatki na utrzymanie oraz ewentualne naprawy i wymianę urządzeń. Przy obecnych cenach prądu okres zwrotu inwestycji wynosi ok. 7-8 lat.

Formalności związane z montażem PV w bloku

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu bloku wymaga zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na budowę. Należy złożyć projekt do właściwego urzędu i poczekać na wydanie decyzji (zwykle do 30 dni). Dodatkowo konieczne jest zatwierdzenie projektu przez architekta miejskiego.

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy

Kluczowe jest także uzyskanie akceptacji pozostałych właścicieli mieszkań w bloku - w formie uchwały na zebraniu wspólnoty lub zgody zarządcy. Może to wymagać przedstawienia projektu, wyjaśnienia korzyści oraz np. partycypacji w kosztach ubezpieczenia.

Podpisanie umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej

Aby móc wprowadzać wytworzoną energię do sieci, konieczne jest podpisanie stosownej umowy z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego. Określa ona m.in. warunki odbioru i rozliczania nadwyżek energii.

Wady i ograniczenia fotowoltaiki w bloku

Czy warto inwestować w fotowoltaikę w bloku? Za i przeciw.

Uwarunkowania techniczne budynku

Możliwości montażu instalacji PV w bloku ograniczają często parametry konstrukcyjne i instalacje budynku. Kluczowa jest nośność i stan techniczny dachu oraz dostępna moc przyłącza elektrycznego.

Możliwe problemy eksploatacyjne systemu

Wadą fotowoltaiki może być awaryjność niektórych elementów instalacji, wymagająca napraw serwisowych. Problemem bywa też np. zacienienie części modułów przez rosnące drzewa lub nową zabudowę w sąsiedztwie.

Wyższe koszty ubezpieczenia nieruchomości

Instalacja PV zwykle powoduje wzrost składki ubezpieczeniowej bloku, co jest dodatkowym kosztem dla wspólnoty mieszkaniowej. Często wymaga ona podniesienia sumy ubezpieczenia budynku i dopłaty przez posiadaczy paneli słonecznych.

Analiza opłacalności inwestycji w fotowoltaikę

Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych

Kluczowym parametrem jest czas, po jakim inwestycja w instalację PV zwraca się dzięki oszczędnościom na rachunkach za prąd. Przy obecnych kosztach okres ten wynosi zwykle 7-10 lat w przypadku montażu w bloku.

Zależność od taryf operatora energetycznego

Na opłacalność inwestycji wpływa polityka rozliczeń prowadzona przez lokalnego operatora sieci energetycznej. Im wyższe są gwarantowane ceny odkupu nadwyżek prądu, tym lepsze efekty ekonomiczne.

Porównanie z innymi opcjami oszczędzania

Analizując opłacalność PV w bloku, warto porównać ją z alternatywnymi sposobami inwestowania i oszczędzania. Pozwoli to na wybór najkorzystniejszego wariantu alokacji kapitału.

Podsumowanie: czy warto zainstalować PV w bloku?

Główne zalety fotowoltaiki na dachu bloku

Niewątpliwą zaletą montażu paneli słonecznych w bloku jest możliwość zmniejszenia rachunków za prąd i uzyskania zwrotu inwestycji w rozsądnym czasie. Dodatkowym atutem jest ekologiczny aspekt pozyskiwania energii.

Możliwe problemy do rozwiązania

Jako potencjalne wady należy jednak brać pod uwagę ograniczenia techniczne budynku, możliwe awarie elementów instalacji oraz konieczność uzyskania akceptacji wszystkich mieszkańców bloku.

Ostateczna ocena opłacalności inwestycji

Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, instalacja fotowoltaiki w bloku wydaje się racjonalną inwestycją dającą satysfakcjonujące efekty finansowe. Jednak każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy uwzględniającej specyfikę danego budynku i gospodarstwa domowego.

Podsumowanie

Instalacja fotowoltaiczna w bloku może być opłacalną inwestycją, dającą wymierne oszczędności w rachunkach za prąd. Jednak wymaga dogłębnej analizy uwarunkowań technicznych budynku, formalności prawnych i finansowych. Kluczowe jest również uzyskanie akceptacji wszystkich mieszkańców. Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, montaż paneli PV wydaje się rozsądnym pomysłem, pod warunkiem indywidualnej oceny opłacalności dla konkretnego bloku.

Najczęściej zadawane pytania

Główne korzyści to niższe rachunki za prąd dzięki wytwarzaniu własnej energii oraz możliwość sprzedaży nadwyżek do sieci. Montaż paneli zwiększa też ekologię i niezależność energetyczną.

Koszt instalacji PV w bloku to ok. 15-25 tys. zł. Okres zwrotu przy obecnych cenach prądu wynosi zwykle 7-10 lat.

Należy uzyskać pozwolenie na budowę, zgodę wspólnoty mieszkaniowej oraz podpisać umowę z operatorem sieci dystrybucyjnej.

Do potencjalnych wad należą ograniczenia techniczne budynku, możliwe awarie, wzrost składek ubezpieczeniowych oraz konieczność akceptacji wszystkich lokatorów.

Opłacalność zależy od indywidualnych uwarunkowań danego bloku. Należy ocenić możliwą do uzyskania oszczędność, okres zwrotu i porównać z innymi opcjami inwestycyjnymi.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Jakie firmy montują najlepsze instalacje fotowoltaiczne? Ranking 2023
  2. Dotacje na domowe elektrownie wiatrowe - planowane wsparcie finansowe
  3. Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZE, aby podłączyć fotowoltaikę?
  4. Jak przyłączyć instalację fotowoltaiczną do sieci?
  5. Jak przebiega odbiór techniczny instalacji fotowoltaicznej?
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Adam Witkowski
Adam Witkowski

Jako pasjonat fotowoltaiki, przemierzam promieniste szlaki słoneczne w poszukiwaniu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Na blogu odkryjecie nie tylko techniczne aspekty paneli fotowoltaicznych, ale także inspiracje, jak integrować zrównoważoną energię słoneczną z codziennym życiem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły